לימודי סיעוד, מבחני אחיות

Home Page Русский ספרי לימוד בסיעוד קורסי הכנה למבחנים בסיעוד לימודי סיעוד מהבית
Video Courses
בתי ספר
לסיעוד
 מקומות עבודה לאחים/יות About
 Us
Contact
 Us

חומר הכנה למבחנים בסיעודלימודי סיעודמבחן ממין על בסיסיקורס הכנה למבחן ממשלתי להסמכה בסיעוד

ש
 שאלות תרגול לאחים/יות ממבחני רישוי למעמד אחות מוסמכת 

שאלות ממבחן ממשלתי להסמכה בסיעוד אפריל 2017 

מה מהבאים מהווה התווית נגד לביצוע ניתוח בריאטרי:

1.      מחלת לב איסכמית

2.      מחלת סוכרת

3.      תלונות על קשיי נשימה דמוי אסטמה

4.      חוסר רצון של החולה לשנות דפוסי התנהגותו

 

חולה עבר ניתוח Total Laryngectomy עם כריתת מיתרי הקול בעקבות סרטן גרון. מהי שיטת תקשורת המקובלת עם חולה זה לאחר הניתוח:

1.      יש לסגור פתח של צינור טראכיוטומי עם אצבע בעת הדיבור

2.      לתת לחולה עט ודפי נייר

3.      להשתמש בשפת הסימנים במהלך התקשורת עם החולה

4.      לספק לחולה טיפולי שגרה בלבד

 

במחלקה מאשפז חולה עם זיהום בפצע ניתוח. התקבלה הוראה ללקיחת תרבית מהפצע. מה יש לבצע לפני לקיחת תרבית:

1.      לבצע עיסוי של פצע

2.      לשטוף פצע עם NS  סטריני

3.      לנקות שולי הפצע עם פד סטרילי

4.      לשטוף פצע עם חומרחיטוי

 

חולה עבר פעולת Arthroscopy  עקב טראומה של הברך. מהי התערבות הנכונה בחולה זה לאחר הפעולה:

1.      לשים קומפרס חם על הברך

2.      לשים קומפרס קר על הברך

3.      לשים חבישה סטרילית על הברך

4.      לשים סד מיוחד על הברך

 

לחולה במחלקה יש הוראה לתת תרופה דרך זונדה. מהם כללי מתן תרופות דרך זונדה לחולה:

1.      יש לדלל ב-30 סמ''ק NS ולשטוף זונדה עם מים לאחר מתן

2.      יש לדלל ב-10 סמ''ק מים וסגור זונדה ל-30 דקות לאחר מתן

3.      יש יש לדלל ב-20 סמ''ק NS ולשבר לשקית לניקוז

4.      יש לתת בתוך שקית עם כלכלה דרך זונדה

 

חולה בן 70 מתקבל למחלקתך. מה מהבאים יש לבדוק קודם כל בעת קבלתו:

1.      נטייה לנפילות בחולה

2.      נטייה לפצעי לחץ בחולה

3.      רקע תרופתי בחולה

4.      יכולות מנטאליות בחולה

 

נטילת Warfarin (Coumadin) במקביל עם איזה מהתכשירים הבאים עלולה לגרום לעליה ברמות Coumadin בדם:

1.      Lithium

2.      NSAID

3.      Insulin

4.      Captopril

 

חולה דתי בן 40 התקבל לבית חולים בשבת לשם ביצוע ניתוח דחוף. החולה מסכים לניתוח בע''פ, אך אינו מסכים לחתום על טופס הסכמה לניתוח. מהי התערבות הנכונה במקרה זה:

1.      יש להתחים 3 רופאים על טופס מיוחד לביצוע ניתוח דחוף

2.      יש להחתים שני עדי הסכמתו של החולה בע''פ לניתוח

3.      יש להחתים מנהל רפואי של מוסד הרפואי על טופס מיוחד לביצוע ניתוח להצלת חיים

4.      ניתן לנתח חולה ללא הסכמתו בנסיבות הללו

 

בחולה לאחר ניתוח התלגתה כמות שתן 40 סמ''ק/24 שעות. איך ניתן להגדיר את מצבו של החולה:

1.      מצב תקין לחולה שעבר ניתוח

2.      החולה במצב אוליגוריה

3.      החולה במצב אנוריה

4.      החולה במצב פוליאוריה

 

מה מהבאים הנו נכון לגבי מצב של Testicular Torsion:

1.      יש לבצע ניתוח דחוף תוך 6 שעות בעת הופעת הסימנים

2.      יש לתת טיפול תרופתי להקלת הכאב ולהמתין לשיפור ספונטני

3.      יש לבצע ניתוח רק אם תוך 24 שעות לא חל שיפור במצב החולה

4.      יש להמליץ לחולה ללכת יותר כדי לגרום לתיקון המצב

 

 בעת הכנסת צינור טראכיוטומיה לחולה אחות טענה כי הרופא ביטל סטריליות של הפעולה. מה מהבאים יכול להוות בסיס לטענה זו:

1.      הרופא הוריד את ידו מתחת לגובה של בית החזה של המטופל

2.      הרופא הסתבב עם גבו לשולחן הניתוחים

3.      הרופא הצמיד את שתי ידים העטויות בכפפות סטריליות

4.      הרופא פתח חבילה סטרילית קודם מצדה המרוחק ואז מצדה הקרוב

 

מה מהבאים מעלה סיכוי להתפתחות פצעי לחץ בחולה:

1.      הרמת החולה על הסדין ע''י שתי אחיות

2.      משיכת החולה כלפי מעלה במיטה

3.      הרמת ראש החולה ב-30 מעלות

4.      השכבת החולה על הצד

 

חולה בן 50 עבר MI של שריר הלב לפני מספר ימים וכעת עומד לפני שחרור לביתו להמשך שיקום. מה מהבאים יש להכניס להדרכת החולה בשלב זה של הטיפול:

1.      להימנע מארוחות כבדות

2.      להימנע מכל סוג של פעילות גופנית

3.      לא ליטול תרופות להורדת לחץ הדם

4.      להתחיל לחזור לכושר גופני מהר ככל האפשר

 

מה יש לכלול בהדרכת המטופל הסובל מ-Hyperuricemia ואבני כליה מסוג Uric acid:

1.      להימנע מאכילת מזון עטיר פורינים

2.      להימנע מאכילת מזון עטיר חלבון

3.      להימנע מאכילת דברי חלב

4.      להימנע משתיית מים יותר מ-1.5 ליטר ליום

 

בטיפולך חולה עם שבר ברגל המטופל במתיחה (Sceletal traction).  מה מהבאים הנו נכון לגבי טיפול בחולה זה:

1.      לשטוף איזור השבר עם מים וסבון כל 24 שעות

2.      לחזק ברגים של פינים כל פעם כשהם משתחררים

3.      לבדוק איזור הפינים ולבצע חיטוי כל 8 שעות

4.      לדקות דפקים פריפריים ברגל כל 24 שעות

 

מהי כמות התרופה המומלצת להזקרה אל תוך שריר Deltoid:

1.      0.5 - 1 סמ''ק

2.      עד 2 סמ''ק

3.      1- 3 סמ''ק

4.      5 סמ''ק

 

מהי פעולה הראשונה לביצוע לפני מתן כלכלה דרך זונדה לחולה ללא הכרה:

1.      לדאוג לפרטיות המטופל

2.      לבדוק מיקום הזונדה בקיבה

3.      חימום תמיסה לטמפרטורה של 30 מעלות

4.      שטיפת זונדה עם 20 סמ''ק מי ברז

 

חולה עבר ניתוח ועומד להשתחרר לביתו. מה מהבאים מעיד על מוכנות של המטופל לבצע החלפת חבישת פצע ניתוח בכוחות עצמו:

1.      אין יותר צורך במתן משככי כאב לפני החלפת החבישה

2.      החולה מתאניין באופן ושיטת חשיבת הפצע

3.      החולה נמצא בהכרה מלאה

4.      החולה אינו מתנגד להחלפת החבישה ע''י אחות

 

איזה מהגורמים הבאים ראשי לתת הרשאה אישית לביצוע פעולה חריגה לאחות מוסמכת:

1.      מנכ''ל משרד הבריאות

2.      מנהל מוסד הרפואי

3.      מנהל מחלקה בה אחות עובדת

4.      אחות ראשית של מוסד הרפואי

 

בילד בן שנתיים קיים חשד למנינגיטיס. התקבלה הוראה לביצוע בדיקת LP לילד. מה יש לכלול בהדרכת הורי הילד לאחר ביצוע פעולת LP:

1.      יש להשכיב ילד על הגב למשך שעתיים

2.      יש להשכיב ילד על הבטן למשך שעתיים

3.      יש להחזיק ילד על הידיים למשך כחצי שעה

4.      יש להרים ראשו של הילד ל-30 מעלות

 

חולה עבר ניתוח בריאטרי לקיצור קיבה (Sleeve gastrectomy). מה מהבאים ימנע התפתחות של Dumping syndrome בחולה זה לאחר הניתוח:

1.      מתן אנטיביוטיקה לתקופה של שבוע לפחות

2.      המנעות מאכילת פחממות והקפדה על ארוחות קטנות

3.      שתיית מים בכמות מספקת - לפחות 2 ליטר ליום

4.      המנעות ממאמץ גופני מופרז ומנוחה לאחר הארוחות

 

אחות מזהה בתרשים ECG בחולה - קצב לב 70/דקה, מרווח בין גלי QRS 0.2 שניות, נמצאו גלי  P לפני גלי QRS וגלי  Tאחרי גלי QRS. על מה מעידה תמונה זו של ECG:

1.      Normal Sinus rhythm

2.      Sinus Bradycardia

3.      Atrial Fibrillation

4.      AV Block 2-nd degree

 

חולה סובל ממצב של Carpal Tunnel syndrome. מהו טיפול השמרני במצב זה:

1.      מריחת משחות אנאלגטיות מעל האיזור הכאוב

2.      הזרקת סטרואדים אל תוך שורש כף היד

3.      שימוש בקומפרסים קרים לדיכוי בצקת מקומית

4.      מתן אנטיביוטיקה לדיכוי תגובה דלקתית בפרק

 

חולה בן 78 עבר אירוע מוחי CVA וסובל מתופעת Hemianopsia בעקבות כך. מהי התנהגות הנכונה בחולה זה:

1.      יש לדבר עם החולה בכל רם

2.      יש להניח חפציו בצד של עין הבריא

3.      יש למנוע מהחולה לרדת מהמיטה

4.      יש להקפיד על ביצוע עיסוי בשרירי הפנים בחולה

 

מה מהבאים מהווה ביטוי של פציעה בכלי דם קטנים (Microvasculopathy) בחולה סוכרת:

1.      ירידה בשדה הראיה

2.      טישטוש ראיה

3.      PTOSIS

4.      כאבים בעיניים

 

בטיפולך אדם נשא נגיף HIV. בבדיקת דם התגלתה רמת תאי CD-4 750. מה יש לכלול בהדרכת המטופל:

1.      המנעות יתרה לסכנת זיהום סביבתי

2.      הדרכה על כללי טיפול תרופתי בנגיף

3.      אשפוז דחוף ובידוד הגנתי

4.      יצטרך טיפול אנטיביוטי מניעתית באופן קבוע

 

חולה עבר ניתוח Cholecystectomy + Choledochotomy עם הכנסת נקז T-drain. כעבור מספר ימים החולה פיתח חום גבוה, התקפי הקאות, קוצר נשימה. מהי סיבה הסבירה לסימנים הללו:

1.      חסימה במערכת הניקוז

2.      התקף Acute MI בעקבות הניתוח

3.      Postoperative Atelectasis

4.      זיהום בפצע ניתוחי

 

חולה התקבל לבית חולים לשם ביצוע ניתוח אלקטיבי. הנו נמצא בחרדה לפני הניתוח. מתי רצוי לתת לחולה זה תכשירי Benzodiazepine לפני הניתוח:

1.      בבוקר לפני הניתוח

2.      במחלקה כירורגית לפחות שעתיים לפני הניתוח

3.      בחדר ניתוח לקראת התחלת פעולה ניתוחית

4.      בחדר ניתוח בעת התחלת פעלה ניתוחית

 

מהי כלכלה המומלצת לחולה, אשר עבר התקף של Acute Pancreatitis:

1.      כלכלה רבת חלבון ודלת קלוריות

2.      ארוחות קטנות דלות שומן

3.      רצוי לאכול פעם ביום ארוחה גדולה

4.      כלכלה רבת תאית ושתייה רבה במשך היום

 

חולה שעבר ניתוח גדול בבטן מתלונן על קשיי נשימה. מה יש לבצע במקרה זה:

1.      יש לתת מינון גבוה יותר של תכשירי אנאלגטיקה לחולה

2.      יש להרים ראשו של החולה ל-30 מעלה על מנת להקל על נשימה

3.      יש להמליץ לחולה לשכב על הבטן כדי להקל על הנשימות

4.      יש לתת לחולה חמצן בריכוז 10 ליטר/דקה ולהזמין רופא דחוף

 

איזו הדרכה לגבי כלכלה יש לתת לחולה הסובל ממחלת Achalasia של וושט:

1.      להקפיד לאכול ארוחות קטנות ושתות בזמן האוכל

2.      להימנע מאכילת אוכל מוצק ולא לשתות בזמן האוכל

3.      להשתדל לאכול אוכל קר יותר

4.      ליטול תרופות לדיכוי חומציות הקיבה לפני הארוחה

 

אדם מספר לך כי הוא חוסן נגד מחלת שפעת ובכל זאת חלה במחלת שפעת לאחר מכן. מה יש להסביר לו:

1.      כנראה החיסון שקיבל היה אינו תקין

2.      כנראה הוא חלה לא בשפעת, אלא במחלה זיהומית אחרת

3.      הנו נדבק בזן אחר של נגיף שפעת

4.      מערכת חיסון שלו חלשה מדי ולכן החיסון אינו עזר

 

מה מהווה סיבוך המוקדם של פעולת PTCA (צנתור לבבי):

1.      חסימת עורק הפמוראלי

2.      הפרעות קצב חדריות

3.      אוטם חוזר של שריר הלב

4.      אי ספיקת כליות משנית

 

מהם כללי מעקב רוטיני המאפשרית התאמת טיפול במחלת סוכרת:

1.      בדיקות דם לסוכר מדי יום

2.      בדיקת רמת ליפידים בדם מדי חודש

3.      בדיקות HbA1c פעם ב-3חודשים

4.      בדיקות שתן לאצטון מדי יום

 

חולה עבר ניתוח החלפת פרק הירך (THR). מה יש לכלול בהדרכת המטופל לאחר ניתוח זה:

1.      הליכה למרחקים רק בעזרת קביים

2.      לשמור על זווית מעל 90 מעלות בין ירך ואגן

3.      להקפיד לכופף פרק הירך יותר ככל האפשר למניעת קונטרנטורה

4.      פיזיותרפיה המומלצת - רכיבה על אופניים

 

באיזה מהמקרים הבאים מותרת מדידת ל''ד ביד בחולה:

1.      חולה עם צנתר וורידי מרכזי בווריד Jugular vein

2.      חולה עם A-V Shunt ביד

3.      חולה עם שיתוק ביד שמאלית וונפלון בווריד ביד הימנית

4.      אישה שעברה Bilateral Radical Mastectomy

 

בחולה ערכי גזים בדם הנם- pH 7.26, PCO2 60,HCO3 24. על איזה מצב מעידים ערכים הללו:

1.      חמצת נשימתית

2.      חמצת מטבולית

3.      בססת נשימתית

4.      בססת מטבולית

 

 בטיפולך חולה עם התקף הרפס בפנים המתלוננת על גרד וצריבה קשה. מה יש להמליץ לה:

1.      לקבל חיסון נגד Varicella Zoster

2.      למרוח משחת Acyclovir למשך שבוע ימים

3.      להרטיב איזור הפריחה עם מים קרים

4.      לפנות לכירורג לשם כריתת האיזור

 

מהו נכון לגבי כללי תזונה בילד הסובל ממחלת Celiac:

1.      מותר לאכול רק לחם מקמח מלא

2.      מותר לאכול אטריות וקוסקוס

3.      מותר לאכול חלה עם שוקולד

4.      מותר לאכול פופקורן ותירס

 

בחולה, אשר עובר טיפול כימותרפיה ממושך, מהם סיבוכים המוקדמים הקשורים לפגיעה במח עצם:

1.      נטייה לזיהומים חוזרים ודימום קשה

2.      נשירת שיער והופעת פצעים בעור וריריות

3.      סכנת סרטן מח עצם בעקבות הטיפול

4.      פגיעה בכליות עד לאי ספיקת כליות חריפה

 

בחולה עם חבלת בית החזה המקבל חמצן בריכוז 60% קצב נשימות 40/דקה, רמת CO2 63, pO2 70. מהי התערבות הנכונה בחולה זה:

1.      להעלות ריכוז חמצן ל-100%

2.      להרים ראש החולה ל-45 מעלות

3.      הכנת החולה להנשמה מלאכותית

4.      לתת לחולה לנשום אל תוך שקית נייר

 
שאלות נוספות ומבחנים שלמים עם תשובות ניתן למצוא בספר הכנה למבחן ממשלתי להסמכה בסיעוד 

שאלות ממבחן ממשלתי להסמכה בסיעוד ספטמבר 2016

 הנך נותנת הדרכה לחולה שעבר התקף של DIVERTICULITIS. איזה סוג כלכלה מומצת לחולה לאחר התקף DIVERTICULITIS:

1.      רבת סיבים תגונתיים

2.      דלת סיבים תזונתיים

3.      רב קלוריות וחלבון

4.      דלת שומן ופחממות

 

על מה יש להמליץ לחולה שעבר תיקון כירורגי של Anal Fissure  כהדרכה לאחר הניתוח:

1.      שימוש במשלשלים כגון נרות GLYCERIN

2.      אמבטיות ישיבה ומשחות אנאלגטיות

3.      להימנע מאכילת פירוק וירקות למשך שבוע ימים

4.      להגביל שתייה לשני ליטר יום

 

לטיפת חלב הגיעה אם לתינוק בן 9 חודשים. על מה יש להדרכה לגבי טיפול המשכי בתינוק:

1.      בגיל זה ניתן להתחיל להוסיף פירוק וירקות לכלכלתו של התינוק

2.      בגיל זה כבר רצוי להספיק הנקת התינוק

3.      חלב עזים הוא יותר בריא לתנוקות מאשר חלב פרה

4.      בגיל זה יש להכפיל מספר קלוריות בכלכלתו של התינוק

 

אישה בהריון ראשון שואלת אותך מהי כלכלה המומלצת לתקופת ההריון. מה יש לענות לה:

1.      חשוב לשמור על כלכלה מאוזנת לכל תקופת ההריון

2.      יש להגביר קלוריות בשליש השלי של הריון

3.      מומלצת כלכלה דלת שומן במיוחד בסוף ההריון

4.      רצוי להפחית בשתייה במהלך ההריון למניעת בצקות

 

אישה עם Mastitis לאחר לידה שואלת אותך מהם כללי ההנקה במצבה. מה יש לענות לאישה:

1.      יש לשאוב חלב מהשד המודלק ולשפוף אותו

2.      יש להניק מעט מהשד המודלק וברוב מהשד הבריא

3.      אסורה הנקה במחלת Mastitis עד לסיום של טיפול אנטיביוטי

4.      מותר להניק רק השד הבריא

 

מה מהבאים יש לכלול בהדרכת אישה הסובלת מסימני יתר ל''ד הריוני (PIH) :

1.      מומלצת כלכלה דלת מלח

2.      מומלצת שקילה מדי יום

3.      מומלץ להתחיל טיפול ב-ACE-Inhibitors מהר ככל האפשר

4.      מומלצץ בדיקת שתן לחבלון מדי יום

 

איזה מהגורמים יכול לבטל צו אשפוז כפוי:

1.      פסיכיאטר מחוזי

2.      וועדה פכיסיאטרית של בית חולים

3.      מנכ''ל הבריאות

4.      בית משפט

 

הוראת הסתכלות ניתנת ע''י פסיכיאטר מחוזי לתקופה של:

1.      48 שעות

2.      7 יומים

3.      10 יומים

4.      חצי שנה

 

 מהי שיטה הנכונה לבדיקת Kyphosis של עמוד השדרה:

1.      ע''י הסתכלות על יציבת החולה מהצד

2.      ע''י כיפוף קדימה עם ידיים ישרות ויישור מהיר של הגב

3.      ע''י השכבת חולה על הבטן והסתכלות על צורת עמוד השדרה

4.      ע''י כיפוף הצידה עם ידיים מורמות מעל הראש

 

בחולה עם שבר בכף הרגל נעשה גיבוס של הגפה השבורה. מה יש להדגיש בהדרכה לאחר השמת גבס:

1.      להסביר זה הגבס יתייבש לגמרי תוך 2-3 שעות

2.      יש להרים גפה גבוה ככל האפשר

3.      יש לבדוק דופק בגפה מעל הגבס

4.      החולה יכול לדרוך באופן מלא על הגפה המגובסת ישר לאחר הגיבוס

 

בטיפולך ילד שסובל ברקע ממחלת אסטמה. על מה יש להדריל את הילד למטרת למנוע הופעת התקפי אסטמה העתיד:

1.      להימנע ממאמץ גופני ככל האפשר

2.      להשתמש במשאף עם Bricalin לפני מאמץ פיזי צפוי

3.      להשתמש במשאף עם Budicort לפני מאמץ פיזי צפוי

4.      להשתמש במינון מוגבר של סטרואידים PO

 

מה מהבאים הנו נכון לגבי מצב של שיתוק מוחין (Cerebral Palsy):

1.      סיכוי גבוה יותר לפתח מצב הוא בפגים שנולדו עם משקל נמוך

2.      המצב מתאפיין ברוב המקרים בשיקות של ארבע גפיים

3.      בד''כ במצב זה קיים גם פיגור התפתחותי קשה

4.      מצב של CP ברוב המקרים מצאפיין גם במומים מולדים במערכות שונות

 

מה מהבאים יכול להעלות במהלך ההריון:

1.      Erythrocytes

2.      Thrombocytes

3.      Hematocrit

4.      Creatinine

 

איזה מהסימנים הבאים אופייני בעת הרעלת עשן (CO):

1.      עליה בל''ד

2.      ירידה בקצב הלב

3.      הקאות וכאב ראש

4.      חיוורון והזעה קרה

 

חשיפה ליגיף אדמת (Rubella) עלולה לגרום לנזק המשמעותי ביותר בעובר ב:

1.      בטרימסטר הראשון של הריון

2.      בטרימסטר שני של הריון

3.      בטרימסטר השלישי של הריון

4.      במהלך כל ההריון

 

בתונוק שסובל מ-סימנים קשים של Pyloric stenosis הממצא האופייני בבדיקת גזים הנה:

1.      Metabolic acidosis

2.      Metabolic alkalosis

3.      Respiratory acidosis

4.      Respiratory alkalosis

 

ילד בן שנה סובל ממחלת Bronchiolitis. הילד סובל מקוצר נשימה, אך במצב יציב ושומר על ערכי סטורציה בגדר הנורמה. מה יכלול טיפול הראשוני בילד זה:

1.      התחלת טיפול אנטיביוטי

2.      אינטובציה והנשמה מניעתית

3.      מתן חמצן עם לחות גבוהה

4.      מתן חיסון פעיל כנגד הגורם

 

במצב של Missed Abortion תוך כמה זמן יש לבצע גרידה או גירוי צירים:

1.      עד שבוע

2.      עד שבועיים

3.      עד חודש

4.      עד 3 חודשים

 

מהו נכון לגבי מתן חיסוני MMR ו-OPV בילדים:

1.      מותן לתת שני חיסונים בו-זמנית

2.      יש לעשות הפסקה של שבועה לפחות בין החיסונים

3.      יש לעשות הפסקה של 4 שבועות לפחות בין החיסונים

4.      יש לעשות הפסקה של 4 חודשים לפחות בין החיסונים

 

הוראת טיפול מרפאתי כפוי לחולה פסיכיאטרי ניתנת לתקופה של:

1.      7 ימים

2.      3 חודשים

3.      6 חודשים

4.      אין הגבלת זמן להוראה

 

אישה עם מחלה סרטנית עוברת טיפולי כימותרפיה. היא מתלוננת על נשירת שעיר משמעותית בעקבות הטיפול. מה יש להמליץ לה בשלב זה של הטיפול:

1.      להשתמש בשמפו לחיזוק שיער

2.      להשתמש לא במסרק רגיל, אלא במברשת רכה לשיער

3.      לשים מטפחת על הראש

4.      ללכץ עם שיער אסוף

 

מה מהבאים הנו מתאים להתחפחות הילד בגיל שנתיים:

1.      עולה במדריגות ללא עזרה

2.      רץ על קצות האצבעות

3.      יכול לעמוד על רגל אחת

4.      קופץ לגובה ללא עזרה

 

מהי מטרת מתן Prostaglandins בילד שנולד עם מום לב:

1.      להרחבת כלי הדם ושיפור זרימה

2.      למניעת היפוקסיה ועליה בתפוקת הלב

3.      למניעת סגירת Ductus Arteriosus

4.      למניעת זיהום משני בלב לאחר הלידה

 

בילד שנולד עם Wilms’s tumor יש לבדוק במיוחד:

1.      מצב נשימתי

2.      ערכי לחץ הדם

3.      רפלקסים בפגיים

4.      חום הגוף

 

בחולה אשר נחשף לגז עצבים (זרחן אורגני) צפויים להופיע סימנים הבאים:

1.      שלשולים, הקאות קשות, ריור

2.      הרחבת אשונים, הזעה, קוצר נשימה

3.      יובש בעור, תפיחות הבטן, ברדיקרדיה

4.      ישנוניות, הרפיית שרירים, דיכוי נשימתי

 

מהי תקופת זמן המקסימלית של הוראת קשירה שניתנת ע''י רופא במחלקה פסיכיאטרית:

1.      30 דקות

2.      4 שעות

3.      8 שעות

4.      24 שעות

 

מי מהבאים הנו אחראי על מתן זריקת Anti-D  לאישה עם RH שלילי:

1.      אחות מוסמכת

2.      רופא המטפל

3.      אחות אחראית מחלקה

4.      מנהל מחלקה

 

מהו הסימן האופייני ביותר בחולה שסובל ממחלת Pyelonephritis:

1.      המטוריה מסיבית

2.      כאב חד צדדי במותן

3.      הפרשת חלבון בשתן

4.      Anuria

 

חולה פיתח תגובה המוליטית חריפה בעקבות מתן דם מסוג אינו תואם. מהו סימן המוקדם לצפוי להופיע בחולה זה:

1.      עליית חום

2.      הקאות דמיות

3.      אי ספיקת כליות חריפה

4.      הרפיית שרירים

 

בטיפולך חולה אשר סובל ממחלת Thalassemia. מה מהבאים הנו אופייני למחלה זו:

1.      נטייה לדימום פנימיים

2.      הגדלת בלוטות לימפה

3.      אנמיה Macrocytic Hyperchromic

4.      אנמיה Microcytic Hypochromic

 

באיזה מהמקרים הבאים מומלץ מתן תכשירים המכילים Esrogen+Progesteron:

1.      נטייה לסרטן צוואר הרחם

2.      נטייה לסרטן שד ושחלות

3.      סרטן כבד

4.      מיומות של הרחם

 

טיפוך בתכשיר Tamoxifen הנו מומלץ באחד מהמקרים הבאים:

1.      אישה עם סרון רירת הרחם שמפושט בחלל הבטן

2.      אישה בשלבים המוקדמים של סרטן שד

3.      אישה עם נטייה גנטית לסרטן שד ושחלה

4.      אישה עם Estrogen-dependent breast carcinoma

 

מהי מטרה העיקרית לשימוש בטיפול בתחליפי אסטרוגן (Estrogen replacement treatment) באישה במנופאוזה:

1.      להפחית תופעות וואזומוטוריות

2.      למנוע התפתחות של אוסטאופורוזיס בעתיד

3.      להפחית סיכוי לסרטן השחלות בעתיד

4.      מניעת התפתחות מיומות בעתיד

 

חולה סוכרת התקבל לחדר מיון עם מצב של Diabetic Ketoacidosis. בבדיקות - רמת גלוקוז 350 מ''ג%. במהלך טיפול ב-DKA יש להקפיד במיוחד על:

1.      ערכי לחץ הדם בחולה

2.      רמות אשלגן בחולה

3.      רמות נתרן בחולה

4.      מצב הכרה בחולה

 

מהו טיפול בחירה באישה עם זיהום שנגרם ע''י גורם Chlamydia Trachomatis:

1.      Tetracycline לשבועיים

2.      Flagyl לתקופה ממושכת

3.      Fungillin לאישה ולבן זוגה

4.      Moxipen ל-5 ימים

 

בחורה בת 19 הובאה לחדר מיון ע''י חברה שלה ממסיבת רווקות במצב בילבולי חריף. בבדיקה - בחורה באי שקט קשה, ערכי ל''ד ודופק גבוהים, ישנה הרחבת אישונים ניכרת. שימוש באיזה מהחומרים הבאים עלול לגרום לסימנים הללו:

1.      Morphine

2.      Heroin

3.      Benzodiazepines

4.      Cocaine

 

מה מהבאים צפוי לזהות בילד שנולד עם תסמונת גאון (Down syndrome):

1.      סימני רככת עצמות

2.      סוכרת מולדת

3.      Microcephalus

4.      Spina Bifida

 

מהו טיפול קבוע בילד שסובל ממחלת ITP - Idiopathic thrombocytopenic purpura במצב יציב:

1.      טיפול שמרני ומניעת חבלות

2.      הזלפות חוזרות של מנות טסיות

3.      החלפות דם כל 3 חודשים

4.      אין טיפול קבוע במחלה מסוג זה

 

מה מהבאים הנו נכון לגבי התפתחותשל תגולה אלרגית:

1.      עלולה להתפתח זמן רב לאחר שימוש חד פעמי בחומר אלרגי

2.      עוצמת התגובה אינה תלוי בכמות של חומר האלרגי שהחולה נחשף

3.      שימוש חוזר בחומר אלרגי תמיד יגרום להחמרה בסימני אלרגיה בחולה

4.      תגוב האלרגית אינה תלויה במבחנה הכימי של החולמר עצמו

 

בטיפולך ילד הסובל ממחלת Celiac. איזה מהמאכלים הבאים תמליצי לילד לאכול:

1.      מרק Instant

2.      וואפלים

3.      Pop corn

4.      פסטה

 

מה מהבאים מהווה סיבה להופעת דליפות שתן במאמץ:

1.      שעיול ממושך

2.      לידות רבות גם ללא סיפור של אפיזיוטומיה

3.      סיפור של רעלת הריון חוזרת בעבר

4.      שבר באגן בעבר

 

פעולת הימליך (Heimlich maneuver) ניתן לבצע לילד מעל גיל:

1.      חודש

2.      שנה

3.      8 שנים

4.      13 שנים

 

שאלות נוספות ומבחנים מלאים עם תשובות ניתן למצוא בספר הכנה למבחן ממשלתי להסמכה בסיעוד 

מבחן ממשלתי לאחיות מוסמכות אפריל 2016

 
 מהי תקופת זמן לשמירת חלב אם בטמפרטורת חדר:

1.       4 שעות

2.       12 שעות

3.       24 שעות

4.       48 שעות

 

לאחר ניתוח אורטופדי סכנת FAT EMBOLISM  קיימת לתקופה של:

1.       12-48 שעות

2.       תוך שבוע ראשון לאחר הניתוח

3.       במהלך האשפוז

4.       אין תקופת זמן מןגדרת לסיבוך זה

 

 מה מהבאים כוללת הכנה למבחן GLUCOLE TOLERANCE TEST  בהריון:

1.       הפסקת כל טיפול תרופתי

2.       צום למשך 8-12 שעות

3.       להימנע מפעילות גופנית באותו יום

4.       להימנע לאכיל פחממות במשך יממה הקרובה

 

 ילד ששוקל 8 ק''ג סובל מהתייבשות. מהי כמות נוזלים שיש לתת לילד זה לשעה:

1.       8 סמ''ק/שעה

2.       100 סמ''ק/שעה

3.       33 סמ''ק/שעה

4.       800 סמ''ק/שעה

 

 מה מהבאים מאפיין מום לב מסוג TOF  (TETRALOGY OF FALLOT) בתינוק:

1.       ירידה במשקל וסטורציה נמוכה

2.       עליה בל''ד וחוסר שתן

3.       פיגול התפתחותי ושכלי מובהק

4.       גודש ריאתי ואנמיה

 

לתינוק הסובל מ-HYDROCEPHALUS  הוכנס V-P Shunt. מהם סימנים המעידים על חסימה ב- V-P Shunt:

1.       הקאות חוזרות ובליטת מרפס

2.       סימני פיגור שכלי

3.       היקף ראש גדול מהרגיל

4.       ישנוניות ואפטיות

 

.מהו סוג בידוד הנדרש בעת טיפול בחולה עם מחלת ANTRAX:

1.       בידוד מגע

2.       בידוד נשימתי

3.       בידוד סטנדרתי

4.       בידוד כלי אוכל וכלי מיטה

 

מי מהבאים אחראי על הזמנה וקבלת תכשירי נרקוטיקה במחלקה בבית החולים:

1.       אחות אחראית

2.       רוקח ראשי של בית החולים

3.       מנהל מחלקה

4.       רופא בכיר שנותן הוראה לשימוש בתכשיר זה

 

 מהו אנטידוט בעת הרעלה ב- PARACETAMOL:

1.       PROTAMIN SULPHAT

2.       וויטמין K

3.       ACETYLCYSTEIN

4.       ANNEXAT

 

מה מהבאים מאפיין מחלת GONORRHEA  באישה:

1.       גרד מתמשך באיזור איברי המין

2.       נטיה להפלות חוזרות

3.       הפרשה מוגלתית מהנרית

4.       כאב עמום כרוני באגן הקטן

 

 ילד שמתיישב באופן עצמוני ומחזיק חפצים בשתי אצבעות נמצע בגיל:

1.       3 חודשים

2.       8 חודשים

3.       12 חודשים

4.       24 חודשים

 

מהו מנגנון פיצוי המופעל בגוף חולה שסובל ממצב של METABOLIC ACIDOSIS:

1.       הפרשת HCO3 מוגברת מהכליות

2.       דיכוי נשימתי מתקדם

3.       עליה בקצב ועומק הנשימה

4.       ריבוי שתן לשם פינוי עודפי חומצות מהדם

 

 חולה הסובל ממחלת לב איסכמית עומד לעבור בדיקת מאמץ (STRESS TEST). איזו תרופה יש להפסיק לפני בדיקה זו:

1.       LOSEC

2.       TEOPHYLLIN

3.       OPTALGIN

4.       CAPTOPRIL

 

חולה בת 48 סובל ממחלת HYPERTYROIDISM. כעת החולה סובל ממחלה זיהומית עם חום 38.5. מהי התערבות המיידית בחולה זו:

1.       מתן PARACETAMOL

2.       מתן תרופות לדיכוי פעילות של בלוטת התריס

3.       מתן נוזלים IV  למניעת אי ספיקת לב

4.       יש להתחיל במתן אנטיביוטיקה מיידית

 

אישה בת 78 סובלת ממחלת HYPOTYROID  למשך זמן ממושך. מה מהבאים יש להכיל בהדרכת קרובי משפחתה של החולה:

1.       יש להגביר מספר קלוריות בכלכלתה של החולה

2.       בהופעת סימני בלבול יש לפנות לעזרה מייד

3.       יש למדוד ל''ד מדי יום ולדווח לרופא המטפל

4.       יש להימנע מחימום חדר של החולה

 

בחולה סרטן שעבר טיפול בכימותרפיה כעת ישנה עלית חום עד 38.1. מהי פעולה הנכונה לביצוע באופן מיידי:

1.       יש לקחת תרבית דם ולתת טיפול באנטיביוטי ע''פ תוצאות התרבית

2.       יש להתחיל טיפול באנטיביוטיקה ולקחת תרביות במקביל

3.       יש לתת ACAMOL  להורדת חום ולקחת תרביות

4.       יש להסביר לחלה כי עלית חום היא תגובה למתן טיפול בכימותרפיה

 

חולה עומד להתחיל טיפול בכימותרפיה בעקבות מחלה סרטנית. תופעה ידוע של טיפול זה היא נשירת שיער. מה מהבאים הנו נכון לגבי תופעה זו:

1.       יש למדוד אורך של שיער בחולה לפני התחלת הטיפול בכימותרפיה

2.       יש להסביר לחולה כי נשירה היא נעיקר באיזורי המפשעה ובית השחי

3.       יש להסביר לחולה כי נשירה היא נעיקר הראש ולהמליץ על גזרת שער ארוך

4.       יש להמליץ על שימוש בשמפו לריכיך שיער במהלך טיפול בכימותרפיה

 

 בחולה הסובל ממחלת HODGKIN DISEASE  מה מהבאים שייך ל- B-symptoms:

1.       פריחות בעור

2.       גלי חום ללא צמרמורת

3.       הזעה קרה וחיוורון

4.       אמניה קשה

 

איזה מהסימנים הבאים הנו אופייני לחולה הסובל ממחלת קרון (CROHN DISEASE):

1.       עצירות מתמשכת

2.       DERMAL ERYTHEMA

3.       היפרגליקמיה

4.       TOXIC MEGACOLON

 

 חולה הסובל מ-MULTIPLE MYELOMA  מתלונת על כאבים בכל חלקי הגוף. מה יש לעשות במקרה זה:

1.       לתת לחולה טיפול באנאלגטיקה כגון OPTALGIN

2.       להסביר לחולה כי כאב נובע מפגיעה בעצמות השלד

3.       להסביר לחולה כי כאב זה נובע מגרורות במערכות שונות

4.       להמליץ לחולה על מנוחה ברוב שעות היום

 

חולה במחלת PARKINSON  סובל מהפרעות בליעה קשות. מהי סיבה העיקרית לכך:

1.       פגיעה מתקדמת בקליפת המוח בעקבות המחלה

2.       פגיעה בעצב בליעה וב-GAG REFLEX  בעקבות המחלה

3.       פגיעה בתפקוד שרירי הפנים בעקבות המחלה

4.       התפתחות מצב שלANOREXIA  בעקבות החולה

 

איזה מהמקרים הבאים קיימת התווית נגד לשימוש בתרופה TIMOLOL  (TIMOPTIC):

1.       מחלת יתר לחץ הדם

2.       מחלת PARKINSON

3.       מחלת GLAUCOMA

4.       מחלת ASTMA

 

חולה עם מחלת אסטמה הגיע למחלת מיון עם התקף חריף של המחלה. אינו הגיב למתן תכשירי B-agonists והזלפת Aminophylline. מהו שלב הבא בטיפול בחולה זה:

1.       מתן תכשירי סידן, כגון Caltrate

2.       מתן MgSO4 IV

3.       מתן חוזר של Aminophylline

4.       מתן Prednisone PO

 

מהי דרך היעילה למניעת דלקת ריאות בחולה בהנשמה מלאכותית:

1.       להשכיבו בתנוחת פרקדן

2.       מתן אנטיביוטיקה מניעתית לתקופת ההנשמה

3.       להקפיד על ביצוע טיפול פה מדי יום

4.       להקפיד על שטיפת ידיים של החולה

 

 מה מהבאים מהווה תופעות לוואי של טיפול בתרופה PREDNISONE:

1.       ירידה בל''ד והיפרגליקמיה

2.       ירידה ברמות אשלגן ועליה במשקל

3.       ירידה ברמות נתרן ואוסטאופורוזיס

4.       שלשולים וצרבות חוזרות

 

 מה מהבאים מהווה סימן מובהק של מחלת PERICARDITIS:

1.       חום 40 או יותר

2.       כאבים בבית החזה

3.       בצקות ברגליים

4.       חיוורון והזעה קרה

 

.מהי מטרה העליונה בעת טיפול במחלת PSORIASIS:

1.       להגביר תגובה חיסונים בגוף

2.       למנוע ריבוי תאים באיזור הנגוע

3.       למנוע תגובה דלקתית בעור

4.       לזרז תהליכי ריפוי פצעים בגוף

 

 מה מהבאים מאפיין תרשיםECG  בחולה עם התקף של פרפור עליות ATRIAL FIBRILLATION:

1.       הופעת גל F

2.       הופעת גל U

3.       הרחבת קטע QS

4.       דיכוי גלי T

 

 מהו טיפול בחירה בעת התקף של HYPERTYROID CRYSIS  בחולה הסובל מפעילות יתר של בלוטת התריס:

1.       PHENITOIN

2.       B-BLOCKERS

3.       VENTOLIN

4.       DEXAMETHASONE

 

חולה מגיע לאשפוז פסיכיאטרי עם סימני היפומאניה (HYPOMANIA). מה מהבאים מאפיין סימנים של מצב זה:

1.       ירידה ניכרת במצב הרוח

2.       מחשבות שווא ואי שקט

3.       מצב רוח מרומם מעל הסביר

4.       התנהגול תוקפנית והפרעות בחשיבה

 

 אדם שמתבודד ונמנע מיחסים עם אנשי הסביבה סובל קרוב לוודאי מ:

1.       הפרעת אישיות סכיזוידית

2.       הפרעת אישיות סיזוטיפלית

3.       הפרעת אישיות היסטרית

4.       הפרעת אישיות אנטיסוציאלית

 

.בקשישים הסובלים מאוסטאופורוזיס מהו איזור השכיח לשברים פתולוגיים:

1.       PROXIMAL FEMUR

2.       PROXIMAL HUMERUS

3.       DISTAL HIP

4.       DISTAL CLAVICULA

 

.טיפול באיזה מהזיהומים הבאים דורש בידוד מגע בחולה:

1.       NEISSERIA MENINGOCOCCUS

2.       CLOSTRIDIUM DEFICILE

3.       MALARIA

4.       LEISHMANIASIS

 

 ילד קטן נשכח ברכב נעול למשך שעות רבות במזג אוויר חם מאוד. מהי פעולה הראשונית ליצוע בעת הגעתו לבית החולים:

1.       להרטיב בגדיו ולתת נוזלים IV

2.       להכניס את הילד לאמבטית קרח

3.       להרטיב ילד עם מים קרים

4.       לתת לשתות מים PO

 

.בעת ניתוח בבלוטת רוח קיימת סבירות גבוהה לפגיעה איזה מהעצבים הבאים:

1.       TRIGEMINAL

2.       FACIAL

3.       VAGUS

4.       OLPHACTORIC

 

 אחות שעובדת במחלקה נדקרה במטח בעת ביצוע זריקה לחולה. מהי פעולה הנכונה לביצוע בנסיבות הללו:

1.       יש לתת חיסון סביל נגד HBV באופו מייד

2.       יש לתת חיסון פעיל וסביל נגד HBV באופן מיידי

3.       יש לבדוק רמות נוגדנים לאחות ולפעול בהתאם לתוצאות

4.       יש לדווח למשרד הביראות עד הדבקת איש צוות במחלה זיהומית במסגרת התפקיד

 

מהם צעדים הנכונים להגנה על אנשי הצוות המטפלים בחולה עם זיהום מסוג CLOSTRIDIUM DEFICILE:

1.       השמת מסיכה וכפפות בעת טיפול בחולה

2.       חיטוי ידיים למשך דקה עם אלכוהול מרוכז לאחר כל טיפול בחולה

3.       שטיפת ידיים למשך 15 שניות עם מים וסבון לאחר מגע בחולה

4.       סוג זה של זיהום אינו דורש בידוד מיוחד

 

 מה מהבאים מהווה סיבוך ידוע של פעולת דיאליזה:

1.       HYPERKALEMIA

2.       HYPERCALCEMIA

3.       HYPERGLYCEMIA

4.       HYPERVOLEMIA

 

חולה התקבל לבית חולים עם אבחנה של ACUTE PANCREATITIS. מה מהבאים צפוי לזהות בתוצאות של בדיקות דם בחולה זה:

1.       HYPERKALEMIA

2.       HYPERCALCEMIA

3.       HYPOGLYCEMIA

4.       HYPOCALCEMIA

 

חולה הובא לבית החולים עם חשד לתסחיף ריאתי (PULMONARY EMBOLISM). איזו מהבדיקות תחשב כאבחנתית ביותר לקביעת האבחנה:

1.       TRANSESOPHAGEAL ECO

2.       ECG

3.       D-DIMER

4.       צילום חזה

 

 חולה התקבל לחדר מיון עם סיפור של נפילה מגובה על עקבים. בחדר מיון התחיל להתלונן על כאב חזק בגב תחתון ובאגן. מהי בדיקה המקובלת ביותר במצב זה:

1.       צילום חוליות הצוואר

2.       צילום עמוד שדרה

3.       CT ראש

4.       US בטן ואגן

 

.בעת כניסת פתוגנים אל תוך זרימת הדם בגוף מתפתחת תגובה חיסונית מסוג:

1.       T-lymphocytic reaction - תגובה חיסון תאית

2.       Plasmatic cells reaction – תגובת חיסון הומורלית

3.       תקיפת הפתוגן ע''י נוגדנים ספציפיים בזרם הדם

4.       B-lymphocytic cell reaction עם הפרשת היסטמין

 

במחלקה מאושפז חולה המיועד לניתוח אלקטיבי. במסגרת פרמדיקציה לחולה ניתן כדור Diazepam (VALIUM). לאחר מכן התברר כי החולה אינו חתום על טופס הסכמה לניתוח. מהי פעולה הנכונה במקרה זה:

1.       יש להחתים את החולה על הטופס

2.       יש להחתים 3 רופאים על טופס מיוחד

3.       יש לקבל הסכמתו של החולה בע''פ ולהחתים אותו לאחר הניתוח

4.       יש לבטל ניתוח במקרה זה

 

 מה מהבאים נכלל בסמכויות של וועדת אתיקה של בית חולים:

1.       להכריח חולה לקבל טיפול אף נגד רצונו

2.       להכריח רופא לתת טיפול אף נגד רצונו

3.       לקבוע כללי התנהגות החולים במסגרת מוסד רפואי

4.       לאשר תקנות של מנכ''ל הבריאות בתוך בית חולים מסוים

 

 חולה התקבל לבית חולים עם סיפור של תאונת דרכים קשה. הנו סובל משבר בחוליות באיזור C4-C5. מהם סימנים הצפויים בחולה זה:

1.       Paraplegia עם אי שליטה על סוגרים

2.       Hemiplegia עם ירידה בל''ד

3.       Quadriplegia  עם שיתוק נשימתי מלא

4.       Quadriplegia עם הפרעה נשימתית חלקית

 

 בחולה שסובל ממחלת מאנייר (Meniere  disease ) צפויים סימנים הבאים:

1.       Vertigo + Tinnitus  עם ירידה חלקית בשמיעה

2.       Vertigo + Tinnitus  עם הפרשה מאוזן

3.       Vertigo עם חום גבוה וכאב באוזניים

4.       Vertigo + Ataxia עם חרשות מלאה

 

 אישה עברה ניתוח PARTIAL MASTECTOMY בעקבות גידול סרטני בשד. מהי סיבה להשמת חבישה לוחצת על איזור הניתוח:

1.       מניעת המטומה מסיבית באיזור הניתוח

2.       מניעת פגיעה משנית בעצב BRACHIAL בעקבות הניתוח

3.       לשפר זרימת הדם באיזור הניתוח והיד בצד הניתוח

4.       מניעת זיהום מאוחר בפצע ניתוחי

 

הנך מטפלת בחולה עם אבחנה של NEURITIS  של עצב מס' 7. הנך מבינה כי מדובר בעצב הבא:

1.       TRIGEMINAL

2.       HYPOGLOSSAL

3.       COCHLEARIS

4.       FACIALIS

 

חולה מטופל בהעמסת HEPARIN IV בעקבות חסימה בוורידים העמוקים. מהו מדד המשקף יעילות הטיפול בחולה:

1.       רמות HEPARIN  בדם

2.       ערכי PTT

3.       ערכי INR

4.       רמות טסיות בדם

 

בטיפולך חולה עם ILEOSTOMY לאחר כריתה חלקית של מעי הדק. מה מהבאים יש לכלול בהדרכת החולה:

1.       יש להגביל כמויות שתיה בחולה

2.       יש להגביל אכילת פירות וירקות

3.       יש ללעוס אוכל היטב בעת הארוחה

4.       יש הגביל חלבונים בכלכלה

 

 שאלות נוספות ומבחנים מלאים עם תשובות ניתן למצוא בספר הכנה למבחן ממשלתי להסמכה בסיעוד 


מבחן ממשלתי להסמכה בסיעוד ספטמבר 2015


מתי יש להתחיל בדיאטה לפני ביצוע בדיקת צואה לדם סמו:

72שעות

48 שעות

24 שעות

6 שעות

 

חולה במחלת סוכרת סוג 2 פיתיח סימני HHNS  - Hyperosmolar Hyperglycemic Nonketotic Syndrome מהם סימנים הצפויים במצב זה:

טכיקרדיה,.ל"ד נמוך..נשימות קוסמאל

טכיקרדיה,ל"ד גבוה,שינוי במצב הכרה.

ברדיקרדיה, חוסר שתן, חום גוף נמוך

ברדיפניא, ל''ד גבוה, קטואצידוזיס

 

בטיפולך חולה לאחר ניתוח נוירוכירורגי. מה מהבאים עלול לגרום לעליה ב-ICP בחולה זה:

מתן חמצן בריכוז גבוה

התקפי שיעול

מתן משלשים

הזלפת נוזלים IV

 

בעת החלפת חבישה בכוויה דרגה 2-3 יש לבצע אחד מהבאים:

אמבטיה מים פושרים

שטיפות עם תמיסת POLYDIN

שטיפות עם NORMAL SALINE

הרטבה עם אנטיביוטיקה נוזלית

 

מהי מטרת ביצוע קשירת שמיניות בגדם לאחר קטיעת גפה:

ליצור קונוס.

לעצור דימום

למנוע זיהום בפצע

למנוע בצקת בגדם

 

לאחר ניתוח כריתת טחול (SPLENECTOMY) צפוי אחד מהמצבים הבאים:

TROMBOCYTOSIS

POLICYTEMIA

NEUTROPENIA

ANEMIA

 

בטיפולך חולה שעבר ניתוח VASECTOMY. על מה מהבאים יש להדריך אותו לפני שחרור:

לא לקיים יחסים חודש

יש לשים קומפרס קר באיזור הניתוח

יש קומפרס חם באיזור הניתוח

אין יותר צורך בשימוש באמצעי מניעה.

 

מה מהבאים הנו נכון לגבי סרטן אשכים (TESTICULAR CANCER):

מופיע בד''כ לאחר גיל 60

מופיע כגוש לא כואב.באשך

מתאפיין ב-HEMATURIA

אינו דורש טיפול משלים

 

איזה מהגורמים הבאים עלול להפריע לאחיוי השבר בגפה:

עליה באלטרוקסין

ירידה ברמת GH

עליה ברמת קלציטונין

טיפול בתכשירי NSAID

 

חולה במחלת סכרת פיתח יתר לחץ דם משני בעקבות מחלתו. איזה הבראים אינו מקובל בחולה זה כטיפול ביתר לחץ הדם:

Ca-blockers

ACE-Inhibitors

B-Blockers

Angiotensin-blockers

 

חולה הסובל ממחלת לב איסכמית עומד לפני ביצוע מבחן מאמץ. איזו תרופה יש להפסקים לפני בדיקה זו:  

חוסמי בטא

ACE INHIBITORS

COUMADIN

נוגדי כולסטרול

 

לחולה עם פרפור עליות כרוני הוחלט לבצע פעולת היפוך חשמלי (CARDIOVERSION). איזה תכשיר יש להפסיק 48 שעות לפני הפעולה:

COUMADIN

DIGOXIN

ניטרתים

ASPIRIN

 

בחולה לעבר ארוע של אוטם שריר הלב רצוי בהמשך לשמור על אחד מהבאים:

 רמת LDL פחות מ- 200

רמת ל''ד פחות מ- 130/100

רמת גלוקוז מתחת ל-70

רמת אשלגן מעל 5.5

 

שימוש בפרוטוקול directly observed treatment-DOT.מקובל בטיפול באחד בהמצבים הבאים:

שחפת

AIDS

דלקות חוזרות בגרון

טיפול במלריה

 

הערכת החולה ע''פ סכלת Functional Independence Measure FIM מיועדת לברר אחד מהבאים:

תפקוד מוטורי של חולה בבית

רמת תפקוד של חולה בקהילה

רמה תפקודית וצורך בשיקום

תפקוד מנטלי של החולה

 

הפרשה מסטומה באיזה מהאיזורים הבאים תהיה הנוזלית ביותר:

SIGMOID

TRANSVERS COLON

ASCENDING COLON

DESCENDING COLON

 

מה מהבאים מהווה גורם סכון להתפתחות של OSTEOARTHRITIS  בפרק הברך:

סיפור של RHEUMATHOID ARTHRITIS

חבלה קודמת בפרק

זיהום בפרק

השמנה 

 

מהי מטרת שימום בתרופות Disease-modifying antirheumatic drugs - DMARD בטיפול במחלות ראומטיות

למנוע נזק מצטבר במפרק

לגרום לייצור סחוס מחדש בפרק

לדיכוי מלא של כאב ודלקת

למנוע נחות מתקדמת

 

איבוד שדה ראיה היקפי אופייני במיוחד באיזו מהמחלות הבאות:

CATARACT

GLAUCOMA

RETINOPATHY

KERATITIS

 

חולה שעבר ניתוח החלפת מסתם לב למסתר מלאכותי מטופל בכדורי COUMADIN. מהי רמת INR הרצויה בחולה זה:

 3-4

2-3.5

1.5-2.5

1-1.5

 

מהי סיבה לירידה מתקדמת במשקל בחולה הסובל ממחלת PARKINSON:

שלשולים כרוניים

עליה בקצב מטבולי בגוף

דיכאון עם ירידה בתאבון

הפרעות בליעה ותנועה

 

חולה מעשן שמעומד לניתוח אלקטיבי יש להדריך להפסיק עישון:

כ-10 ימים לפני הניתוח

כ-4-8 שבועות לפני הניתוח

כ-1-2 חודשים לפני הניתוח

אין משמעות בהפסקת עישון לפני ניתחים אלקטיביים

 

מה מהבאים הנו נכון לגבי גידול מסוג SARCOMA:

מהווה גידול מרקמת שריר

מהווה גידול ממאיר מרקמת חיבור

מהווה גידול שפיר מרקמת העור

מהווה גידול ממאיר בעצמות

 

מה מהבאים מאפיין תוצאות של בדיקות דם במצב של HYPERPARATHYROID משני:

HYPERCALCEMIA ו-HYPERPHOSPHATEMIA

HYPOCALCEMIA ו-HYPERPHOSPHATEMIA

HYPOKALEMIA ו-HYPERNATREMIA

HYPOPHOSPHATEMIA ו-HYPERURICEMIA

 

הזלפה מהירה של תמיסת TPN עלולה להביא לאחד מהבאים:

HYPEROSMOLARITY ו-GLUCOSURIA

HYPOOSMOLARITY ו-HYPOGLYCEMIA

KETOACIDOSIS ו-OLIGURIA

POLIURIA וסוכרת משנית

 

מהי מטרת ביצוע הרדמה אפידורלית במהלך הלידה:

דיכוי תחושתי בלבד

דיכוי מוטורי בלבד

דיכוי תחושתי ומוטורי ביחד

דיכוי מצב הרכה ותחושת חרדה באישה

 

בעת החדרת צנתר ווירדי מרכזי (CVC) לחולה תנוחה מקובלת של החולה היא:

PRONE

SUPINE

SEMI-FOWLER

TRENDELENBURG

 

בחולה לאוקמיה בבדיקת דם התגלתה רמת נויטרופילים מעל 10.000 . מהי הדרכה המקובלת בשלב זה:

מותר לבטל בידוד מכל סוג

יש לשמור על בידוד הגנתי

יש לשמור על בידוד מגע בלבד

מותר לאכול פירות וירקות תחת שמירה על כללי הגינה

 

חולה עבר ניתוח בטן ביום הראשון לאחר הניתוח הנו מתלונן כי סובל משיהוקים. מהי סיבה לתופעה זו לאחר הניתוח:

תמת ריאתי

זיהום בפצע ניתוחי

התרחבות הקיבה

השפעה של חומר הרדמה

 

חולה אונקולוגי מטופל נגד כאבים במדבקת DURAGESTIC. יש להסביר לחולה כי זמן השפעה של כל מדבקה הוא:

כ-8 שעות בלבד

עד 24 שעות

כ-72 שעות

כ-3-5 ימים

 

על מה מהבאים יש להדריך במיוחד בחורה הסובלת ממחלת ACNE VULGARIS (פצעי בגרות):

יש לשטוף פנים פעמיים ביום עם סבון

יש להימנע מאכילה מופרזת של פחממות ושוקולד.

יש להחשף לאור השמש ככל האפשר

יש להמנע משימוש אמצעי מניעת הריון

 

חולה הסובל ממחלת אפילפסיה התחיל טיפול בתפורה LAMOTRIGIN (LAMICTAL). כעבור מספר ימים הוא מזהה פריחה בעור בצורת נקודות אדומות. מה יש לעשות במצב זה:

יש להמשיך טיפול כרגיל כי מדובר בתופעה צפויה של התרופה

יש להפסיק נטילת התרופה ולפנות לרופא.בדחיפות

יש לקחת תרופות נגד אלגריה ולהמשיך בטיפול

יש להשתמש במשחה למניעת גרד בעור

 

מה מהבאים מהווה גורם סיכון לשלית פתח (PLACENTA PREVIA):

עישון במהלך ההריון

לידות קיסריות בעבר

לידת עכוז בעבר

מחלות PID בעבר

 

איזה מהמצבים הבאים מהווה גורם למוות מיידי:

CARDIAC CONTUSION

LUNG CONTUSION

HAEMOTHORAX

SUBDURAL BLEEDING

 

באיזה שבוע של הריון יש לבצע בדיקת סיסי שיליה (CVS):

בשבוע 4-6

בשבוע 10-12

בשבוע 14-16

בשבוע 17-20

 

 מתי יש להשתיל עוברים אל וך הרחם לאחר הפרית חוץ גופית IVF:

תוך 3-4 ימים

תוך 7-10 ימים

תוך 24-48 שעות

תוך שבוע ראשון

 

איזה מהבאים מהווה סיבוך של דלקות באגן הקטן (PID):

מחלת אנדומטריוזיס

הריון חוץ רחמי.

מנופאוזה מוקדמת

סרטן רירית הרחם

 

אישה צעירה מתלוננת על כאב בעת קיום יחסי מין וגם על כאבי בטן במהלך דימום ווסתי. סימנים הללו מחשידים על אחד מהבאים:

CERVICAL CANCER

PELVIC INFLAMATORY DISEASE

ENDOMETHRIOSIS

MASSIVE MYOMA

 

במהלך טיפול בילד קטן עם זונדה להאכלה יש לבצע:

יש לבדוק מיקום הזונדה אחת למשמרת

יש לבצע שטיפת זונדה לאחר כל האכלה

יש לקבע זונדה לכרית לייד ראשו של הילד

יש לקבע ידיים של ילד כדי שלא ימשוך את הנוזדה

 

הנך כאחות חדר מיון מקבלת ילד עם חדש להתעללות בילד מצד ההורים. מהי פעולה הנכונה ע''פ חוק:

לדווח לפקיד סעד או למשטרה

לדווח לרופא המטפל

לדווח לקרובי משפחה של הילד

להזמין הורים של הילד לשיחה עם עובדת סוציאלית

 

מהי עזרה הראשונה בעת טיפול בחולה עם חתך עמוק ברגל בעקבות נפילה:

שטיפת פצע עם אנטיביוטיקה

לשים חוסם עורקי מעל הברך

הפעלת לחץ ישיר על הפצע

מתן אנאלגטיקה לחולה

 

מהי פעולה הראשונה בחולה עם קטיעת גפה טראומתית:

לשים חסם עורקים על הגדם

להתחיל במתן נוזלים IV

להכין חולה לניתוח דחוף

לתת זריקת נרקוטיקה נגד כאב

 

אדם שנמצא באשפוז מרצונו במחלקה פסיכיאטרית פתאום אומר כי שומע קולות שמאימים להרוג את אשתו ודורש להשתחרר מייד מבית חולים. מה יש לעשות במקרה זה:

יש לבקש הוראת אשפוז כפוי מפסיכיאטר מחוזי

להסביר לחולה כי אין שום סכנה לאשתו

יש לשחררו כי הנו נמצא באשפוז ע''פ רצונו החופשי

יש לפנות לבית משפט עם בקשה על קביעת אפוטרופוס לחולה

 

אישה הרה בשבוע 8 באה עם תלונות על כאב בטן חזק. בבדיקה – צוואר הרחם מעט פתוח, ישנו דימום טיפתי, דופק עוברי תקין. ע''פ התמונה מהי אבחנה המשוערת באישה זו:

הפלה מאימת

הפלה בלי שלמה

הפלה שלמה

צירים מדומים

 

מטופל הסובל ממחלת סכיזופרניה מקבל טיפול בנויקולפטיקה למשך מספר חודשים. בזמן האחרון הנו נראה באי שקט, מבצע תנועות חוזרות עם ידיים ורגליים. איך ניתן להגדיר את המצב:

ECOPRAXIA

AKATHIZIA

CATATONIA

ACUTE PSYCHOSIS

 

מצב של TENSION PNEUMOTHORAX עלול לרגום לאחד מהבאים:

סטיית כנה הנשימה לצד הפגוע

PEA

ישנוניות ואפטיות

ברדיקארדיה


שאלות נוספות ומבחנים מלאים עם תשובות ניתן למצוא בספר הכנה למבחן ממשלתי להסמכה בסיעודמבחן ממשלתי להסמכה בסיעוד אפריל 2015

גובה רחם תוך 4 שעות לאחר לידה צפוי להיות:

 1. שני ס''מ מעל התבור
 2. ס''מ אחד מתחת לטבור
 3. בגובה הטבור
 4. שלושה ס''מ מתחת לטבור

 

חולה שמאושפז במחלקה פסיכיאטרית עם דיכאון גדול מספר לך שיש לו תרופות בארונית שלו  והוא מתכוון להתאבד. מה עליך לעשות במקרה זה:

 1. יש להגיד לו שאת הולכת לספר על כך לרופה
 2. לא להגיד לו שום דבר ולספר על כך לרופא
 3. לא להתייחס לדברי החולה כי מדובר בנסיון משיכת תשומת לבך
 4. לקחת תרופות מארונית של החולה מבלי להודיע לו

 

חוסר FOLIC ACID באישה במהלך הריון עלות גרמום לאחד מהבאים:

 1. נטייה לזיהומים לאחר הלידה בילד
 2. פגיעה ב-CNS בעובר
 3. אנמיה באישה
 4. עובר קטן לגיל ההריון

 

בטיפול ילד בן 3 שנים הסובל מתת משקל ודלקות חוזרות בשתי ריאות. מהי אבחנה הסבירה עבור הילד:  

 1. DOWN SYNDROME
 2. CYSTIC FIBROSIS
 3. HIRSHPRUNG DISEASE
 4. מום לב כלחוני

 

מהו מנגנון פעולה של SARIN:

 1. גורם לחסימת ACH-ase
 2. מעלה פעילות אדרנרגית בגוף
 3. מונע גירוי עצבי במערכת עצבים היקפית
 4. גורם לשחרור מופרת של Acetylcholin

 

מה מהבאים מהווה התווית נגד למתן לאישה טיפול תחליפי באסטרוגן Estrogen Replacement Therapy:

 1. סיפור של אמבוליה בעבר
 2. סיפור של מיומות
 3. סיפור של וולדנות
 4. סיפור של מחלות כליה

 

איזה מהמדדים הבאים יעלה בהריון:

 1. תנועתיות המעי
 2. לחץ הדם
 3. תפוקת הלב
 4. הפרשה ברונכיאלית

 

במחלקה מאושפז ילד בן שנה עם מחלת BRONCHYIOLITIS, מה מהבאים עלול להעיד על החמרה במצבו של הילד:

 1. חום 38.8
 2. נשימות 80/דקה
 3. כיחלון היקפי
 4. קצב נשימות 110/דקה

 

תינוק פיתח צהבת קשה לאחר הלידה ומטופל בפוטותרפיה. מה מהבאים מהווה סיבוך הצפוי של פוטוטרפיה:

 1. KERNICTERUS
 2. HYPOTEMIA
 3. DEHYDRATION
 4. HEMOLYSIS

 

מהי תופעת לוואי הצפויה בעת שימוש בתרופה Methylphenidate ((RITALIN:

 1. נימנום וסחרחורת
 2. אי שקט וחרדה
 3. ברדיקרדיה ורעד
 4. הפרעות זיכרון וחולשה

 

למשפחתו של ילד הסובל מאנמיה חרמשית SICKLE CELL איפה תמליצי לא לגור:

 1. הרים אלפים
 2. ים המלח
 3. חוף ים תיכון
 4. נגב

 

מה מהבאים מהווה תופעת לוואי של תרופות מקבוצת SSRI:

 1. בלבול
 2. היפוטיירויד
 3. עצירות
 4. יתר לחץ דם

 

אלו אמצעי בידוד יש לנקוט בעת מניעת זיהום ב- ANTRAX :

 1. מניעת מגע עם דם והפרשות של החולה
 2. מניעת מגע עם חפצים, נוזלים של החולה ומסיכה
 3. הגבלת ביקורים, מניעת מגע עם הפרשות וחפצים של החולה וחיטוי ידיים
 4. אוורור חדר בלחץ שלילי, בידוד מגע, הפרשות ונוזלי גופו, איסור על ביקורי החולה

 

מה מהבאים מהווה סימן אופייני במצב של HYATAL HERINIA :

 1. הקאות דמיות
 2. ירידה במשקל
 3. השמנה ועצירות
 4. צרבות חוזרות

 

מה מהבאים מעלה ביוחד סיכוין בחולה במחלת PARKINSON :

 1. רעד עדין בידיים וראש
 2. האטה באת העברה משכיבה לישיבה במטה
 3. האטה במעברה ממיטה לכיסא
 4. כאב שרירים מתמיד

 

מהו מקור ליצירת אבני CYSTEIN בכליות:

 1. מלחים, בעקר סחדן
 2. חומצה אורית
 3. תהכיך דלקתי בכליה
 4. הפרשת חלבון

 

מהי סיבה השכיחה להופעת אי ספיקת לב ימנית :

 1. מחלת יתר לחץ דם
 2. COPD
 3. איסכמיה לבבית
 4. מומי לב

 

לבית חולים התקבל חולה עם התקף של ACUTE PANCREATITIS. מהו ממצא צפוי בתוצאות של בדיקות דם בחולה PANCREATITIS :

 1. בססת מטבולית
 2. היפרקלמיה
 3. היפרגליקמיה
 4. לויקופניה

 

בטיפולך חולה שעבר ניתוח THR (TOTAL HIP REPLACEMENT). מהי סיבה להשמת כרית בין רגליו של החולה לאחר הניתוח:

 1. לגרום ל- ADDUCTION
 2. למניע מהחולה לקום מהמיטה
 3. לגרום ל- ABDUCTION
 4. לזרז ריפוי של פצע ניתוחי

 

חולה ב-GRAND MAL EPILEPSY מתחיל טיפול ב-PHENITOIN  (DANTOIN). מה יש להדגיש במיוחד במהלך ההדרכה בחולה זה:

 1. הפסקה פתאומית בטיפול עלולה לגרום ל-STATUS EPILEPTICUS
 2. שימוש ממושך בתרופה עלול לגרום ל-HYPONATREMIA
 3. במהלך הטיפול יש צורך במעקב ECG  מדי שבוע
 4. תרופה זו ניתן ליטול גם בהריון

 

מה מבין הבאים מפחית סיכוי לנפילות בבית בקשישים:

 1. להדליק אורות
 2. לשים שטיחים בכל הבית
 3. הגבהת אסלה
 4. הגבהת מיטה

 

חולה עם DVT מקבל טיפול ב- HEPARIN והתקבלה הוראת להמשך טיפול ב- COUMADIN. מה נכון לגבי מתן טיפול זה:

 1. יש לתת COUMADIN יחד עם HEPARIN בימים הראשונים
 2. יש להפסיק טיפולן ב-HEPARIN ולהעביר חולה ל-COUMADIN
 3. יש להחליףHEPARIN  ל-ASPIRIN  ולתת יחד עם COUMADIN
 4. יש להוריד בהדרגה מינון של HEPARIN ולעלות בהדרגה מינון של COUMADIN

 

חולה עובר השתלת קוצב לבבי PACEMAKER  קבוע. מה יש להדגיש בהדרכתו לגבי כללי שימוש ב-PACEMAKER :

 1. לא רצוי להתקרב למיקרוגל פועל
 2. מותר לשים פלפון בצג הנגדי לקובב
 3. יש להגיע לבקידה מדי חודש
 4. אין לבצע בדיקות מסויימות, כגון CT

 

מה מהווה סיבה הסבירה לירידה מתתמשכת בשמיעה באדם מבוגר:

 1. עבודה עם מסור חשמלי למשך שנים רבות
 2. קרע בעור התוף בעבקות חבלת הדף
 3. חשיפה קצרה למוזיקה חזקה
 4. פגיעה בעצב שמיעה על רקע חבלת ראש

 

מה מהבאים מהווה גורם ל-ACUTE AUDIAL TRAUMA:

 1. שימוש ממושך בתרופות אוטוטוקסיות
 2. עבודה במקומות עם רקע מרעיש
 3. דלקות אוזניים חוזרות בעבר
 4. חשיפה לרעש חזק ופתאומי

 

בחולה לאוקמיה מה יחשב כשיפור במצב (רמיסיה) לאחר טיפול::

 1. שיפור בספירת הדם
 2. בדיקה תקינה של מח עצם
 3. תוצאות שליליות של CT
 4. שיפור בתחושה כללית

 

מה כנון לגבי טיפול בחולה לאוקמיה המטופל בכימותרפיה:

 1. יש להשתמש במברשת שיניים רכה
 2. יש להשתמש חוט שיניים
 3. יש להשתמש סכין גילוח חד פעמי
 4. יש להשתמש בסבון מרוכז קוטל חיידקים

 

בחולה עם זיהום ב- MRSA איזה סוג בידוד הוא החשוב ביותר:

 1. בידוד מגע
 2. בידוד הגנתי
 3. בידוד נשימתי
 4. בידוד הפרשות

 

למי יש סיכוי הגבוהה להידבק ב-MRSA במחלקה:

 1. אנשי צוות
 2. קרובי משפחה של החולה
 3. פועלי נקיון במחלקה
 4. חולה המאושפז בחדר עם החולה המזוהם

 

מה מעלה סיכוי לזיהום בחולה במחלקה:

 1. במידה והוא הגיעה לאשפוזעם זיהום מהבית
 2. נמצא באשפוז ממושך לאחר ניתוח
 3. טיפול באנטיביוטיקה למשך 5 ימים
 4. התאשפז מספר פעמים באותה שנה

 

מה מהבאים יעלה במיוחד סיכוי להפרעה נשימתית בחולה:

 1. חולה בן 37 עם שבר ברגל
 2. חולה בת 56 לאחר ניתוח ווגנלי
 3. חולה בן 66 לאחר ניתוח THR
 4. חולה בן 58 שמן לאחר ניתוח בטן

 

זיהום באיזה מהגורמים הבאים דורש מתן טיפול מניעתי לאנשי צוות:

 1. TUBERCULOSIS
 2. MENINGOCOCCUS
 3. SALMONELOSIS
 4. HEPATITIS

 

בחולה עם אי ספיקת כליות כרונית הופיעה דלקת פרקים קשה. איזה מהטיפולי הבאים יחשב כלא מקובל בחולה זה:

 1. PREDNISONE
 2. TRAMADOL
 3. NSAID
 4. CALTRATE

 

מה מהבאים מתייחס למחלת CROHN’S :

 1. מתאפיינת בפגיעה ברירית ותת-רירית של מעי
 2. נוטה להתפשט לאורך המעי
 3. שכיחות גובהה של סרטני המעי
 4. בשחכיחות גוהה מביאה לחוסר ברזל

 

פעילות גופנית גורמת לעליה ב:

 1. רמת TRIGLYCERIDES
 2. רמת  HDL
 3. רמת  LDL
 4. רמת HEMOGLOBIN

 

מהו טיפול המקובל בהתקפי מגרנה :

 1. B-blockers
 2. Optalgin
 3. Oxycodone
 4. Almotriptane

 

הסיכוי הגבוה להדבק ב-HBV ו-HCV הוא בהדבקה דרך:

 1. מגע עם זיעה של החולה
 2. מגע עם רוק של החולה
 3. מגיע עם הפרשה מפצע לחץ ומי שפיר
 4. מגיע עם חפצים של החולה

 

מתי מותר להתחיל מתן לתת אוכל נוזלי לחולה לאחר ביצוע גסטרוסטומה:

 1. כעבור 6 שעות
 2. כעבור 24 שעות
 3. כעבור 72 שעות
 4. כעבור שבועיים

 

בהרעלה באיזה מהחומרים הבאים מתן פחם פעיל לא מקובל:

 1. PARACETAMOL
 2. PROPRANOLOL
 3. DIGOXIN
 4. CYANIDES

 

באיזה מהמצבים הבאים אין לתת טיפול בתופה ZIPREXA (OLANZAPINE):

 1. חולה פסיכותי
 2. חולה סוכרת
 3. סכיזופרניה כרונית
 4. חולה עם מחלה זיהומית

 

מהו טיפול בחירה בחולה הסובל מ- OCD (הפרעה כפייתית):

 1. PROZAC
 2. CLONEX
 3. PHENOBARBITAL
 4. HALOPERIDOL

 

מה מבין הבאים נכלל בסימני הרעלת HEROIN:

 1. MIDRIASIS
 2. HYPERTERMIA
 3. HYPOTENSION
 4. TACHYPNEA

 

לחדר מיון התקבל חולה עם סימני אי שקט. בבדיקה התגלו עליה בחום הגוף לחץ דם גבוה. שימוש באיזה חומר עלול לגרום לסימנים הללו:

 1. HEROIN
 2. LSD
 3. אלכוהול
 4. COCAIN

 

מה מהבאים מהווה סיבוך מאוחר של דלקות באגן הקטן PID:

 1. ENDOMETRITIS
 2. הדבקויות
 3. דימום ווגינלי
 4. PERITONITIS

 

מהו טיפול הראשוני ש יקבל חולה במצב של KETOACIDOSIS:

 1. תיקון רמות אלקטרוליטים
 2. דיכוי נשימות KUSSMAUL
 3. הורדת רמות גלוקוז
 4. מתן BICARBONATE IV

 

מה מהממצאים הבאים בבדיקת שתן מעיד במיוחד על דלקת בדרכי השתן UTI:

 1. המצאות לויקוציטים
 2. המצאות ניטריטים
 3. המצאות חלבון
 4. ירידה במדד PH  של השתן

 

לחדר מיון הובא חולה עם חבלת בטן בצד ימין . בבדיקתו – החולה יציב, ל''ד 110/75, דופק 74/דקה. מהי בדיקה היעילה לאבחון מצבו של החולה:

 1. בדיקת ECG
 2. בדיקתCT  בטן
 3. בדיקת US בטן דחופה
 4. בדיקת ספירת דם

 

גידול מסוג  TUMOR WILMSנמצא ב:

 1. חלל הבטן
 2. מערכת עצבים
 3. ריאות ודרכי הנשימה
 4. כליה ואדרנלים

 

מה מהווה התווית נגד למתן טיפול בתרופות מקבוצת SSRI :

 1. HYPOTYROIDISM
 2. הפרעות חרדה
 3. מחלות כליה
 4. דיכאון גדול

 


מבחנים מלאים עם תשובות ניתן למצוא בספר הכנה למבחן ממשלתי להסמכה בסיעוד

מבחן ממשלתי להסמכה בסיעוד ספטמבר 2014 

לחדר מיון התקבל חולה עם התקף של BILLIARY COLIC. מהי תוצאת הבדיקות האופיינית ביותר בחולה זה:

עליה ב-LIPASE

עליה ב-BILIRUBIN INDIRECT

עליה ב-BILIRUBIN DIRECT

עליה ב-UREA

 

לבית חולים התקבל חולה עם התקף של ACUTE PANCREATITIS. מה נכלל בטיפול הראשוני בחולה זה

צום והכנסת זונדה לניקוז

צום, נמתן נוזלים וחוסמי הסטמין H2-blockers

מתן אנטיביוטיקה וחוקן ניקוי

מתן תרופות נגד כאבים ואינסולין

 

מה אופייני בתוצאות של בדיקות דם בחולה עם התקף של ACUTE PANCREATITIS:

HYPERKALEMIA

HYPOCALCEMIA

HYPER AMMONEMIA

LEUKOPENIA

 

מה מהבאים אינו שייך לסיבוכי מחלת AIDS:

ENCEPHALOPATHY

KAPOSI SARCOMA

PNEUMOCYSTIS CARINI PNEUMONIA

רמת תאי T-4 נמוכה מ-350

 

מה מאפיין הלם קרדיוגני:

ברדיקרדיה וירידה בלחץ דם

טכיקרדיה וגודש ריאתי

היפוטרמיה וחוסר שתן

 

מה שייך לסימנים אופייניים של MITRAL STENOSIS:

נטייה לבצקת ריאות

התקפי SYNCOPE

גודש וורידי צוואר

בצקות ברגליים

 

בטיפולך אישה אשר עברה ניתוח MASTECTOMY עם כריתת בלוטות לימפה בבית השחי בעקבות סרטן שד. מהי דרך היעילה למניעת בצקת לימפתית לאחר הניתוח:

השמת חבישה אלסטית על היד

ביצוע תרגילים לפרק הכתף

השמת קיבוע לאורך כל היד

מתן נוזלים דרך הווריד ותרופות נגד כאב

 

מהי תנוחה המומלצת לחולה שעבר ניתוח Neck lymphnodes dissectionЖ

Prone

Fowler

Supine

Trendelenburg

 

מה מהבאים מהווה פעולה חריגה לאחות מוסמכת:

הוצאת אבני צואה

ניתוח וחיבור למכונת הנשמה

לקיחת דם לבדיקות שגרה

מתן מתן דם ע''י שתי אחיות מוסמכות

 

חולה פסיכיאטרי התחיל טיפול תרופתי. כעבור מספר ימים בחולה הופיעו סימנים הבאים: חום גבוה, רעד, אי שקט קשה, עליה בל''ד ודופק. באיזו תופעה, קרוב לוודאי, מדובר:

Serotonin malignant syndrome

Neuroleptic malignant syndrome

Parkinsonism

אלרגיה לתרופה

 

חולה פסיכיאטרי מטופל בתכשירי Lithium Carbonate. איזו רמה תרופתית בדם מצביעה על השגת מטרה הטיפולית בחולה:

0..2 mEq

1 mEq

3 mEq

4.8 mEq

 

מה מהבאים מהווה טיפול תרופתי יעיל בהפרעה כפייתית (Obscessive-Compulsive Disorder):

NEUROLEPRICS

SSRI

BENZODIAZEPINES

MAO-INHIBITORS

 

חולה פסיכיאטרי אומר: "אני נסעתי ללונדון וראיתי הרבה אנשים עם עיניים כחולות, מורה שלי גם היו עיניים כחולות, אני אוהב צבע כחול, אנה אובב פרחים?". מהי הגדרה של צורת בידור זו:

Acute Psychosis

Associative Looseness

Major Depression

Negative thinking

 

מהו סימן "חיובי (Positive sign) של מחלת סכיזופרניה:

אפקט שטוח

AUTISM

NEOLOGISM

אפטיה

 

חולה פסיכיאטרי אומר לך:"אין לי לב". מה מהווה ביטוי זה בחולה:

מחשבות יחס

מחשבות רדיפה

מחשבות ניהיליסטיות

מחשבות ביזאריות

 

הנל נותנת הדרה להורים של ילד עם אי ספיקה לבבית. מה יש להדגיש בהדרכתך לגבי טיפול ב-DIGOXIN בילד:

יש לתת עם ארוחות בלבד

אם דופק 60/דקה – מותר לתת תרופה

יש להקפיד על בדיקות תפקודי כבד מדי שבוע

יש למדוד ל''ד לפני כל מתן התרופה

 

מהו טיפול היעיל בעת הרעלת ASPIRIN:

מתן אנטידות ספציפי

הבססת שתן

מתן מנות דם

מתן Acetyl-cystein

 

מהי רמה טיפולית של DIGOXIN בדם:

 0.5 – 1 ng

0.125 – 0.25 mg

0.8 - 1.5 ng

5 - 15 mg

 

מהי מטרת הכנסת נקז T-Tube אל תוך דרכי מרה בעת טיפול בחסימה בדרכי מרה:

מניעת דליפת מרה ו-PERITONITIS

לאפשר ניקוז יעיל של מרה

מניעת זיהופ משני בכיס מרה ודרכי המרה

מהווה תחליף לפעולה פולשנית בחסימות דרכי מרה

 

מהו טיפול המיידי בחולה עם VF + Asistola:

הזרקת Epynephrin

Cardio-pulmonary resuscitation

Synchronized defibrillaton

הזרקת Lidocain

 

מהי מטרת השמת משחת עיניים לתינוקות מייד לאחר הלידה:

למניעת KERNICTERUS

למניעת CONJUCTIVITIS

למניעת ENCEPHALITIS

לזירוז התפתחות הראייה

 

מה נכון לגבי מתן חיסוני שגרה בילדים:

חיסונים ניתנים ע''פ משקלו של הילד

חיסונים ניתניפ ע''פ מצב ביראותי של הילד

חינוסים ניתנים ע''פ גיל כרונולוגי של הילד

חיסונים ניתנים רק למניעה מיידית של מחלות זיהומיות

 

באיזה מקרה ישנו צורך במתן חיסון חוזר בילד:

אם חיסון הקודם ניתן לפני גיל התואם למתן חיסון

אם בעת מתן חיסון ילד היה מטופל באנטיביוטיקה

אם מדובר בחיסון מומת

אם ילד חלה במחלה זיהומית לפני מתן חיסון

 

מהם סימנים המובהקים של גידול מוחי בילד:

התקפי פרכוסים בעת חום גבוה

התקפי הקאות בשעות הבוקר

הפרעות קוגניטיביות בילד

אפאטיות וישנוניות בילד

 

חולה עם משקל עודף תוך 24 שעות לאחר ניתוח בטן התלונן על שעות וכאב בחזה, בבדיקתו – חום 38.2. מהי אבחני המשוערת בחולה:

התקף ACUTE MI  על רקע ניתוח

דלקת ריאות בעקבות הניתוח

תמט ריאתי (ATELECTASIS) בעקבות הניתוח

זיהום נוזוקומיאלי בפצע ניתוח

 

מהו סיבוך הרלוונטי בשלבי ריפוי של כוויה נרחבת:

הלם היפוולמי

היפוטרמיה

זיהום משני

הפרעות קרישת הדם

 

מה מהווה סימן אופייני של שבר בצוואר הירך:

סיבוב חיצוני של כף הרגל

דפורמציה של אגן

נפיחות ניכרת לאורך כל הרגל

סימני דימום חריף בחולה

 

מה מהווה סיבוך של שבר בצוואר הירך מסוג SUBCAPITAL:

OSTEOMYELITIS

INTERMITTENT CLAUDICATON

AVASCULAR NECROSIS

OSTEROARTHRITIS

 

מהו סיבך החריך של כוויה נרחבת תוך 24 שעות הראשונות:

HYPOKALEMIA

METHABOLIC ALCALOSIS

ACUTE TUBULAR NECROSIS

SEPTIC SHOCK

 

שימוש מופרז באיזה חומר עלול לגרום להיפרטרמיה קיצונית:

BARBITURATES

METHADONE

BENZODIAZEPINE

EXTASY

 

מהי מטרת מתן וויטמין K לתינוק לאחר הלידה:

להפעלת פקטורי קרישת הדם

לזירוז הבשלת הכבד בתינוק

ליצירת INTRINCIC FACTOR בתינוק

למניעת היפוטרמיה בתינוק

 

מהו גורם הישיר להתפתחות אנמיה בחולה שעבר ניתוח כריתת קיבה:

מחסור בוויטמין B12

מחסור בברזל

מחסור מ-INTRINCIC FACTOR

הפרעות ספיגה קשות בחולה

 

מהי תנוחת גוף המומלצת בחולה עם AIR EMBOLISM:

PRONE

SEMI-FOWLER

TRENDELENBURG

על הצד השמאלי

 

מהי סיבה השכיחה לריבוי מי שפיר במהלך ההריון:

סוכרת הריונית לא מאוזנת

מומי מערכת העיכול בעובר

מומי כליות בעובר

רעלת הריונית לא מטופלת

 

מהו טיפול המיידי בילד עם התקף של STATUS EPILEPTICUS:

מתן PHENITOIN IV

מתן VALIUM PR

מתן CLONEX PO

הזרקת PROPOPHOL IV

 

מהו טיפול העקרי בילד הסובל מאפילפסיה:

יש לתת טיפול רק עם תרופה אחת (MONOTHERAPY)

יש לשלב תרופות מסוגים שונים בטיפול במחלה

יש לתת טיפול לתקופה קצרה ולצפות בתוצאות של הטיפול

יש להוריד גירוי חשלמי במערכת עצבים בילד

 

חולה המאושפז במחלקה במשך יממה הפריש 400 סמ''ק שתן. איך ניתן להגדיר את מצבו:

OLIGURIA

ANURIA

POLIURIA

ACUTE URINARY RETENTION

 

מהו סימן האופייני של ACUTE PROSTATITIS:

MACROHEMATURIA

NOCTURIA

כאבים במותניים

חום מעל 39

 

מה מהווה סימן מובהק של סרטן בלוטת הארמונית בשלים המתקדמים:

הפרעות השתנה

הגדלת אשכים

השתנה מרובה

כאב בעת ההשתנה

 

מה משתף בין התכרישים הבאים: Lithium, Tegretol, Valporal:

בכל התכשירים הללו יש לעקוב אחרי תפקודי כבד

כל התכשירים הללו בשימוש כטיפול באפילפסיה

כל התכשירים הללו בשימוש כטיפול בהפרעה ביפולרית

כל התכשירים הללו בשימוש כטיפול בנוירופטיות שונות

 

מה שייך לתופעות לוואי של Olanzapine (Zyprexa):

ריור יתר, השמנה ועליה במשקל

נויטרופניה, שיעור יתר, ירידה במשקל

פגיעה כבדית, אנמיה, סחרחורת

הפרעות שמיעה, נטייה לדימום, פגיעה כלייתית

 

מהי סיבה העקרית להתפתחות של מחלת סכיזופריה:

פגם מולד במבנה מוחי

נטייה גנטית למחלה

רקע של מחלות פסיכיאטריות אחרות

שימוש בסמים בעבר

 

מה נכון לגבי DELIRIUM TREMENS על רקע שתיית אלכוהול:

הסימנים לרוב מתפתחים תוך 24 שעות מעת הפסקה בשתיית אלכוהול

סימנים ראשוניים כוללים חום גבוה, הזעה ואי שקט קשה

 

מה נכון לגבי שימוש בתרופה Citalopram (RECITAL):

עלול לגרום ל-Neuroleptic Malignant Syndrome

עלול לגרום ל-Serotonin Syndrome

עלול לגרום לאי ספיקת כליות חריפה

לעתים קרובות גורם לנויטרופניה ואנמיה

 

מה מהוווה טיפול יעיל במחלת Diabetes Insipidus:

Fusid

Prednisone

Desmopress

Hydralazine

 

בטיפולך ילד הסובל ממחלת סוכרת סוג 1. מהו סיבוך העתידי של ילד זה:

השמנה

קטואצידוזיס

הפרעות גדילה

התפתחות מינית מוקדמת

 

הנך אחות בטיפת חלב הנותנת הדרכה לאימא של תינוק. מה נכלל בהדרכה הנכונה למניעת התקררות יתר בתינוקות:

עדיף ללבוש מספר שכבות מאשר בגד אחד עבה

אין להוציא תינוק מהבית בימים קרים

יש לחמם חדר של תינוק עד 28 מעלות

יש לתת שתייה חמה לתינוק כל שעתיים

 

מה מאפיין שלב התחלתי של התקף אסטמתי:

סטורציה 80%

ירידה ברמת CO2 בדם

חמצת נשימתית קשה

ירידה בקצב נשימות בחולה

 

בעת האזנה בחולה עם התקף אסטמתי חריף צפוי לזהות:

Inspiratory crackles

Expiratory wheezes

Inspiratory wheezes

Broncho-vesicular crackles

 

מהי התערבות היעילה בילד הסובל מ-Laringo-tracheo-bronchitis:

מתן סטרואידים באינהלציה

מתן ADRENALIN SC

אינטובציה והנשמה

אינהלציות קרות

 

בטיפולך במחלקה אישה בת 38 אשר עברה ניתוח Hysterectomy בעקבות מיומות גדולות. היא חוששת מהופעת סימני מנופאוזה מוקדמת. מה יש להגיד לאותה אישה:

סימני מנופאוזה צפויים להופיע רק כעבור שנה לאחר הניתוח

בגילה סימני מנופאוזה צפויים להיות קלים יחסית

סימני מנופאוזה מופיעים רק לאחר כרותת שחלות

עקב גילה היא תקבל טיפול תחליפי למניעת סימני מנופאוזה

 

בחדר לידה נמצאת אישה בת 26 בתהליך לידה. בבדיקתה – פתיחת צוואר הרחם 6 ס''מ, ראש העובר ברמת ה-Spine, צירים כל 6-8 דקות. באיזה שלב לידה נמצאת אישה זו:

שלב לטנתי

שלב אנקיבי

שלב שני

שלב שלישי

 

איזו תרופה אין לתת לילדים עם זיהום בדרכי השתן:

Cefuroxime

Ampicilline

Macrodantine

Quinalone

 

בטיפולך ילד עם מחלה זיהומים ואלרגיה ידועה לפניצילינים. איזו תרופה ילד זה לא יקבל, קרוב לוודאי:

Azytromycin

Cephtazidime

Bactroban

Resprim

 

אישה בשבועות הראשוניים לאחר הלידה מתלוננת על גודש בשדיים וכאב חזק. מה יש להמליץ לה להקלת הסימנים:

יש לשאוב חלב שלוש פעמים ביום

יש להפחית בהנקות ולתת לתינוק חלב מבקבוק

יש להתחיל בנטילת משכחי כאב לפני כל הנקה

יש להרבות במספר הנקות ולדואג על ריקון השד

 

אישה עברה לידה רגילה עם ביצוע פעולת Epysiotomy. מהי נכון לגבי טיפול בתפרים ב- Epysiotomyלאחר שחרורה לביתה:

חיטוי עם תמיסת POLIDIN פעמיים ביום

ניקוי תפרים באבמביה חמה מדי יום

ניקוי עם מים פושרים וסבון מספר פעמי ביום

מתן אנטיביוטיקה למשך 10 ימים למניעת זיהום בתרפים

 

אישה לאחר לידה רגילה שואלת מתי ניתן להתחיל בתרגילי קגל (Kegel) לאחר הלידה. מהי יש להשיב לה:

ניתן להתחיל בתרגילים מייד לאחר הלידה

ניתן להתחיל בתרגילים שבוע לאחר הלישה

יש להמתין עם תרגילים עד שמסתיימת הפרשה דמית לאחר הלידה

יש להתחיל תרגילים לאחר משכבלידה של 6 שבועות

 

אישה בהריון בשבוע 34 מגיעה לבדיקת שגרה. בבדיקה – בצקות ברגליים, ל''ד 135/90, חלבון בשתן +1. איך ניתן להגדיר את מצבה:

מהלך הריון תקין

האישה סובלת מ-PIH

באיזה התקף של PREECLAMPSIA

באישה סוכרת הריונית לא מטופלת

 

מה מהבאים אינו שייך לסימנים של הריון תקין:

ריור יתר והפרשה סרוטית מהנרתיק

עליה בקצב הלב

תכיפות במתן שתן

עליה בלחץ הדם

 

מה מהווה יתרון משמעותי של הרדמה אפידורלית בהשוואה לסוגי הרדמה אחרים:

Minimal Neurologic effects

Minimal vascular effects

חוסר השפעה על שריר חלק בגוף

טכניקה פשוטה יחסית של הרדמה

 

אישה במהלך לידה קיבלה הרדמה עם Pethidine + Phenergan. מה צפוי לזהות במוניטור עוברי כתוצאה ממתן תכשירים הללו:

Late deceleration

Early deceleration

Variable deceleration

Depressed variability


מה מהבאים הוא נכון לגבי ספירת מלאי של תכשירים טוקסיים במחלקה:

מתבצעת ע''י אחות אחראית מחלקה פעם במשמרת

מתבצעת ע''י אחות אחראית משמרת פעם ביום

מתבצעת ע''י רוקח ראשי של בית חולים פעם ביממה

מתבצעת ע''י אחות אחראית משמרת פעם במשמרת

 

מה שייך להשפעה של מערכת עצבים כולינרגית בגוף:

כיווץ כלי דם

כיווץ ספינקטר כיס השתן

כיווץ אישונים

כיווץ שריר הלב

 

בחולה בבדיקת דם לגזים התקבלה תוצאה הבאה: pH 7.54, pO2 80, pCO2 40, HCO3 20. מהי אבחנה המשוארת בחולה:

חמצת נשימתית

חמצת מטבולית

בססת נשימתית

בססת מטבולית

 

מבחנים מלאים עם תשובות ניתן למצוא בספר הכנה למבחן ממשלתי להסמכה בסיעוד

 

 

מבחן ממשלתי להסמכה בסיעוד אפריל  2014 

 

מה מהווה סיבוך השכיח של ANTERIOR MI :

1.       COMPLET AV BLOCK

2.       CARDIAC ARREST

3.       טמפונדה לבבית

4.       הפרעות קצב חדריות

 

איזה מהמרכיבים של חיסון מחומש עלול לגרום לפרכוסים ותופעות נוירולוגיות:

1.       Pertussis

2.       Diphtheria

3.       Tetanus

4.       Polio

 

מהו מנגנון פגיעה כלייתית בחולה עם מכת חום HEAT STRIKE:

1.       ACUTE GLOMERULONEPHRITIS

2.       ACUTE TUBULAR NECROSIS

3.       ACUTE PYELONEPHRITIS

4.       ACUTE DEHYDRATION

 

על מה יש להקפיד בחו–