לימודי סיעוד, מבחני אחיות

Home Page Русский ספרי לימוד בסיעוד קורסי הכנה למבחנים בסיעוד לימודי סיעוד מהבית
Video Courses
בתי ספר
לסיעוד
 מקומות עבודה לאחים/יות About
 Us
Contact
 Us

חומר הכנה למבחנים בסיעודלימודי סיעודמבחן ממין על בסיסיקורס הכנה למבחן ממשלתי להסמכה בסיעודרשימת בתי ספר לסיעוד (ע''פ איזורים)
* חוות דעת של הסטודנטים

דרכי התקשרות מסלולי לימודים מיקום שם המוסד
רמת הלימודים – סבירה עד טובה, דרישות מתלמיד – גבוהות (לעתים מוגזמות), יחס לתלמידדי קשוח! טל: 03-5302583/   03-5302580,
פקס: 03-5302590
בוגר סיעוד עם תואר אוניברסיטאי  *השלמה לסמכות לבוגרי סיעוד
*קורסים על בסיסים מוכרים על ידי משרד הבריאות 
*קורסי מבואות המוכרים על ידי משרד הבריאות
תל השומר ביה''ס לסיעוד "שיבא" אוניברסיטת ת"א
רמת הלימודים – סבירה , דרישות מתלמיד – גבוהות (לעתים יותר מדי), יחס לתלמידסביר

טל: 03-9377737

פקס: 03-9243912
*מסלול אקדמי לתואר בסיעוד
*מסלול הסבת אקדמאים לסיעוד
*מסלול הסבת אחיות מעשיות *לתואר אחות מוסמכת
*קורסים על בסיסיים
*קורסים לימודי המשך בסיעוד.
פתח-תקווה ביה''ס לסיעוד
 "דינה"
 בלינסון
רמת הלימודים – סבירה עד גבוהה, דרישות מתלמיד – גבוהות (לעתים גבוהות מאוד), יחס לתלמיד – סביר טל: 09-7471508,
פקס: 09-7472281
הסמכה 3 שנים ללא תואר
*השלמה לסמכות לבוגרי סיעוד.
*קורסים על בסיסים מוכרים על ידי משרד הבריאות 
*קורסי מבואות המוכרים על ידי משרד הבריאות
כפר-סבא ביה''ס לסיעוד "מאיר"
רמת לימודים - סבירה עד גבוהה, דרישות מתלמיד – די גבוהות , יחס לתלמידסביר 

טל: 03-5011783

03- 5028359  ,

 פקס: 03-5037688
בוגר סיעוד עם תואר (4 שנים)
*השלמה לסמכות לבוגרי סיעוד 
 *קורסים על בסיסים מוכרים על ידי משרד הבריאות 
*קורסי מבואות המוכרים על ידי משרד הבריאות
חולון ביה''ס לסיעוד "וולפסון"
רמת לימודים - סבירה עד גבוהה, דרישות מתלמיד – די גבוהות , יחס לתלמידסביר טל: 03-6919870
פקס
: 03-6973648
בוגר סיעוד עם תואר אוניברסיטאי
*השלמה לסמכות לבוגרי סיעוד.
*קורסים על בסיסים מוכרים על ידי משרד הבריאות 
*קורסי מבואות המוכרים על ידי משרד הבריאות
ת''א ביה"ס לסיעוד שיינברון "איכילוב" - אוניברסיטת ת"א
רמת לימודים  סבירה ברוב התחומים, דרישות מתלמיד – סבירות , יחס לתלמיד – טוב (לא דורשים הרבה!). כל תלמיד מתקבל בברכה  

טל: 08-9441242      

פקס: 08-9441816
*בוגר סיעוד עם תואר אוניברסיטה *השלמה לסמכות לבוגרי סיעוד
רחובות ביה''ס לסיעוד "קפלן"
רמת לימודים - סבירה עד גבוהה, דרישות מתלמיד – גבוהות  , יחס לתלמידסביר

טל:  08-9779470 / 08-9207993,

פקס: 08-9225111
בוגר סיעוד עם תואר אוניברסיטה
*השלמה לסמכות לבוגרי סיעוד.
*קורסים על בסיסים מוכרים על ידי משרד הבריאות 
צרופין- באר-יעקב ביה''ס לסיעוד "אסף הרופא"
ביה''ס דתי לבנות בלבד! רמת לימודים - סבירה עד גבוהה, דרישות מתלמיד – די גבוהות (אך לא מוגזמות), יחס לתלמידטוב מאוד ! (מתייחסים כמו בבית!). 

טל: 09-8604778/ 09-8604777,  

פקס-8604695
*לימודי הסמכה 2.5 שנים ללא תואר נתניה יה''ס לסיעוד "לניאדו"
רמת לימודים - סבירה , דרישות מתלמיד – לא גבוהות (יחסית קל ללמוד!), יחס לתלמידסביר עד טוב

טל: 02-6777151/ 02-6431131,  

פקס: 02-6439020
בוגר סיעוד עם תואר אוניברסיטאי
*השלמה לסמכות לבוגרי סיעוד.
*קורסים על בסיסים מוכרים על ידי משרד הבריאות 
*קורסי מבואות המוכרים על ידי משרד הבריאות
חדרה ביה''ס לסיעוד "הלל יפה"
רמת לימודים - סבירה עד גבוהה, דרישות מתלמיד – מאוד גבוהות (ומוגזמות!), יחס לתלמיד – סביר 

טל: 02-6777151/ 02-6431131,  

פקס: 02-6439020
בוגר סיעוד עם תואר אוניברסיטאי
*השלמה לסמכות לבוגרי סיעוד.
*קורסים על בסיסים מוכרים על ידי משרד הבריאות 
*קורסי מבואות המוכרים על ידי משרד הבריאות
ירושלים ביה''ס לסיעוד "הדסה עין כרם" אוניברסיטה העברית
רמת לימודים - סבירה , דרישות מתלמיד – לא גבוהות במיוחד , יחס לתלמידסביר עד טוב טל: 6555295  02        02-6666694 
פקס
: 02-6555281 
בוגר סיעוד עם תואר אוניברסיטאי
*השלמה לסמכות לבוגרי סיעוד.
*קורסים על בסיסים מוכרים על ידי משרד הבריאות 
*קורסי מבואות המוכרים על ידי משרד הבריאות
ירושלים ביה''ס לסיעוד "שערי צדק" אוניברסיטת בר-אילן
רמת לימודים - סבירה עד גבוהה, דרישות מתלמיד גבוהות (לעתים מוגזמות), יחס לתלמיד סביר עד טוב טל: 04-8240325, פקס: 04-8517583 בוגר סיעוד עם תואר אוניברסיטאי
*קורסים על בסיסים מוכרים על ידי משרד הבריאות 
*קורסי מבואות המוכרים על ידי משרד הבריאות
חיפה ביה"ס לסיעוד ספנסר, מרכז רפואי רמב"ם אוניברסיטת חיפה
רמת לימודים - סבירה , דרישות מתלמיד – גבוהות ומוגזמות מאוד!, יחס לתלמידקשוח ! ( ביה''ס זה מתקשה לאסוף תלמידים בשנים האחרונות!) טל: 04-8380333, פקס: 04-8380333 בוגר סיעוד 3 שנים ללא תואר
*השלמה לסמכות לבוגרי סיעוד
חיפה ביה''ס לסיעוד זיידה - בי"ח רוטשילד בני-ציון
רמת לימודי םסבירה  דרישות מתלמיד גבוהות, יחס לתלמיד - סביר  טל:04-6524141  פקס: 04-6524212 בוגר סיעוד 3 שנים ללא תואר
*קורסים על בסיסים מוכרים על ידי משרד הבריאות
עפולה ביה''ס לסיעוד שרמן - מרכז רפואי העמק
רמת לימודיםדי גבוהה (חל שיפור בשנים האחרונות), דרישות מתלמיד גבוהות, יחס לתלמיד - סביר   טל: 04-6978033/ 04-6978031,
פקס:  04-6978802
בוגר סיעוד 3 שנים ללא תואר
*השלמה לסמכות לבוגרי סיעוד
*קורסי מבואות המוכרים על ידי משרד הבריאות
צפת ביה''ס לסיעוד "רבקה זיו
רמת לימודים - סבירה עד גבוהה, דרישות מתלמיד – די גבוהות , יחס לתלמיד – סביר טל: 08-6477737, פקס: 08-6237547 בוגר סיעוד עם תואר אוניברסיטאי
*השלמה לסמכות לבוגרי סיעוד.
*קורסים על בסיסים מוכרים על ידי משרד הבריאות 
*קורסי מבואות המוכרים על ידי משרד הבריאות
באר-שבע ביה''ס לסיעוד רקנאטי סורוקה אוניברסיטת בן-גוריון
רמת לימודים - סבירה עד גבוהה, דרישות מתלמיד – די גבוהות , יחס לתלמיד – סביר  טל: 08-6745522, פקס: 08-6745437 *השלמה לסמכות לבוגרי סיעוד. *קורסים על בסיסים מוכרים על ידי משרד הבריאות  אשקלון ביה''ס לסיעוד "ברזילי"
*הערה - חוות דעת על בתי ספר לסיעוד מהווה דעה אישית של סטודנטים ולא מציגה דעה רשמית של בעלי האתר. 


ספרי לימודי לסטודנטים בסיעוד

תוכניות לימוד וקורסי הכנה למבחני רישוי בסיעוד

שאלות ממבחנים ממשלתיים בסיעוד


מכללת רוברס

Home Page
Русский
מי אנחנו
שאלות ממבחנים ממשלתיים בסיעוד 
הכנה למבחנים ממשלתיים בסיעוד
מכללה וורטואלית
Video Courses
ספרי הכנה למבחני רישוי בסיעוד
חומרי לימוד לסטודנטים
קורס הכנה למבחן ממשלתי להסמכה בסיעוד
קורס הכנה למבחן ממיין על בסיסי בסיעוד
קורס הכנה למבחן מסו''ק  
בתי ספר לסיעוד
מקומות עבודה בסיעוד בארץ
מידע על עבודה בסיעוד בחו''ל
Forums
Privacy Policy
Tags: לימודי סיעוד, לימודי אחיות, חומרי לימוד לאחיות, חומרי לימוד בסיעוד, ספרי לימוד בסיעוד, ספרי לימוד לאחיות, מבחני אחיות, הכנה למבחנים ממשלתיים לאחיות, הכנה למבחנים בסיעוד, הכנה למבחני רישוי בסיעוד, תוכניות לימוד בסיעוד, מקומות עבודה בסיעוד, מקצוע סיעוד, הכשרה על בסיסית בסיעוד, מבחני הכשרה על בסיסית לאחיות, קורס על בסיסי  בסיעוד, חומר לימוד להכשרה על בסיסית לאחיות, בתי ספר לסיעוד, ספרים בסיעוד, חומרי הכנה למבחנים בסיעוד ורפואה, שאלות ממבחנים בסיעוד, שאלות ממבחני אחיות, מבחנים בסיעוד, מבחני אחיות. מבחן מסו''ק, הכנה למבחן מסו''ק, שאלות ממבחן מסו''ק