לימודי סיעוד, מבחני אחיות

Home Page Русский ספרי לימוד בסיעוד קורסי הכנה למבחנים בסיעוד לימודי סיעוד מהבית
Video Courses
בתי ספר
לסיעוד
 מקומות עבודה לאחים/יות About
 Us
Contact
 Us

חומר הכנה למבחנים בסיעודלימודי סיעודמבחן ממין על בסיסיקורס הכנה למבחן ממשלתי להסמכה בסיעוד

The Web IsraelNurses.info

שאלות תרגול - מבחן ממיין להכשרה על בסיסית בסיעוד

 שאלות ממבחן ממיין על בסיסי מועד אפריל 2017

איזו פעולה מבין הבאות שייכת לפעולות חריגות שהורשו לביצוע ע''י אחות מוסמכת:

1.       לקיחת דם מווריד פריפרי לבדיקות שגרה באדם מבוגר

2.       החלטה על הזלפת דם ומוצריו לחולה במצב סופני

3.       הזרקת מורפין לקטטר אפידוראלי לחולה במצב סופני

4.       אינטובציה דחופה להצלת חיי החולה בהעדר רופא במקוםעל פי הנחייות משרד הבריאות, בדיקת ניידות במטופל במסגרת אשפוז תתבצע:

1.       לא יאוחר מ-12 שעות מעת קבלתו למוסד רפואי

2.       לא יאוחר מ-24 שעות מעת קבלתו למוסד רפואי

3.       לא יאוחר מ-48 שעות מעת קבלתו למוסד רפואי

4.       לא יאוחר מ-72 שעות מעת קבלתו למוסד רפואיעל סמך הנחייות משרד הבריאות - אומדן כאב בחולה שהתקבל לאשפוז במחלקה, יתבצע:

1.       לא יאוחר מ-12 שעות מעת קבלתו למוסד רפואי

2.       לפחות פעם אחת במהלך המשמרת

3.       לא יאוחר מ-24 שעות מעת קבלתו למוסד רפואי

4.       כל 4 שעות או פחות מכך


 
איזה מהאמצעי זהירות אישיים יש להוריד אחרון לאחר ביצוע טיפול בחולה עם זיהום:

1.      חלוק

2.      כפפות

3.      מסיכה

4.      כיסוי ראש
 


כאב חזק אינו עולה אחד מהבאים:

1.      דופק ול''ד

2.      החזרים שריריים

3.      קצב מטבוליזם הגוף

4.      הפרשת שתן

 
ע''פ נוהל משרד הבריאות מה מהבאים משתייך ל"אירוי בל יקרו":

1.      ביצוע ניתוח, אשר אינו שיפר מצבו של המטופל

2.      מינון יתר של תרופה אשר גרם לסימני הרעלת בחולה

3.      טעות במתן דם אשר גרם למותו של המטופל

4.      שחרור חולה לביתו בלי לסיים טיפול אנטיביוטי
 


מה מהבאים מהווה התוויה לשימוש בתכשיר פחם פעיל:

1.      טיפול בשלשולים ו- DISPEPSIA

2.      טיפול בהרעלת AMINOGLYCOSIDES

3.      טיפול בהרעלת ציאניד

4.      טיפול בהרעלת מתכת

 

מה מהבאים מהווה התוויה לשימוש בתכשיר CALAMIN LOTION :

1.      טיפול במחלת Eczema

2.      בשימוש במחלת PSORIASIS

3.      בשימוש בעקיצות נגד גרד

4.      כטיפול מונע זיהומי עור

 

איזה מהתכשירים הבאים מומלץ לתת דרך קטטר אפידטרלי:

1.      TRAMADOL

2.      PETHIDINE

3.      MORPHIN

4.      OXYCODONE

 

חולה בהגבלה פיזית יכול להישאר במצב ישיבה לא יותר מ:

1.      שעתיים

2.      4 שעות

3.      8 שעות

4.      24 שעות
 


מי מהבאים רשאי לתת הוראה להגבלה פיזית של מטופל במחלקה רגילה :

1.      רופא מנהל מחלקה

2.      אחות אחראית משמרת

3.      כל אחו מוסמכת

4.      וועדת אתיקה של בית חולים


 
מהי סכנת הסבירה ביותר בעת שימוש ממושך בתכשירי אופיאטים:

1.      דיכוי נשימתי

2.      הקאות קשות ועצירות

3.      ירידה בדופק ובל''ד

4.      סבילות והתמכרותאיבוד של מידע תחושתי מתבצע ב:

1.      Limbic system

2.      Spinal cord

3.      Cortex

4.      Hypothalamusע''פ נוהל רפואי, מהו נכון לגבי קבלת הוראה מסטזאר רפוא:

1.      אחות מוסמכת יכולה לקבל הוראות מסטז'אר רפוא בכתב ובעל פה

2.      סטז'אר רפוא אין כל זכות למתן הוראות

3.      אם אחות לא בטוחה בהוראה - עליה לפנות לסטז'אר שנתן הוראה

4.      אם אחות לא בטוחה בהוראה - עליה לפנות לרופא מורשאעל פי הנחייות משרד הבריאות, סמכות ואחראיות על זיהוי מטופלים הזקוקים לעזרה בניידות, הן על:

1.       אחות מוסמכת אחראית משמרת

2.       כל אחות, שעוזרת למטופל לקום מהמיטה

3.       אחות ,שמטפלת בחולים המרותקים למיטה

4.       אחות אחראית מחלקה

יותר שאלות ממבחני מיון על בסיסי ניתן למצוא באתר עוברי סיעוד - www.israelnurses.info


שאלות תרגול בנושא: מערכת לב וכלי דם

1. בעת סיסטולה הלחץ הגבוה ביותר מופעל בתוך:

1.       חדר שמאל ופרוזדור שמאל

2.       חדר שמאל בלבד

3.       פרוזדור ימין בלבד

4.       חדר שמאל וחדר ימין

 

2. כל העורקים הבאים מובילים דם עורקי, מלבד:

1.       עורק הקרוטיס (CAROTIC ARTERY )

2.       עורק ריאתי (PULMONARY ARTERY )

3.       אב העורקים (AORTA )

4.       עורק הכלייה (RENAL ARTERY )

 

3. כל המדדים הבאים קובעים ערכי לחץ דם באדם בריא, מלבד:

1.       תפוקת הלב

2.       תנגודת עורקית

3.       נפח הדם

4.       גזע ומוצא

 

4. מערכת עצבים סימפטטית משפיעה על הלב באופן הבא:

1.       מעלה מדד אינוטרופי, מורידה מדד כרונוטרופי

2.       מורידה מדד אינוטריפי, מעלה מדד כרונוטרופי

3.       מעלה מדד אינוטרופי וכרונוטרופי בו זמנית

4.       מורידה מדד אינוטרופי וכרונוטרופי בו זמנית

 

5. מחזור דם ריאתי כולל את כל הבאים , פרט ל:

PULMONARY VEIN

      PULMONARY ARTERY

     LEFT VENTRICLE

       LEFT ATRIUM

 

6. בתינוק בריא בן חודשיים קצב הלב צפוי להיות:

1.       60-80

2.       80-100

3.       100-120

4.       120-160

 

7. בתרשים ECG במצב תקין שלב רפולריזצה של חדרים מתבטאת בצורה של:

1.       גל P

2.       גל QRS

3.       גל Q שלילי

4.       גל T

 

8. בהאזנה לקולות לב קול לבבי ראשון S1 מופיע בעת:

1.       פתיחת מסתם מיטרלי

2.       סגירת מסתם אאורטלי

3.       פתיחת מסתם פולמונרי

4.       דפולריזציה לבבית

 

9. מסתם מיטרלי (MITRAL VALVE) באופן תקין סגור במצב של:

1.       סיסטולה

2.       דיאסטולה

3.       בין סיסטולה לדיאסטולה

4.       בכל מצב

 

10. תפוקת הלב (CARDIAC OUTPUT) תלויה במדדים הבאים:

1.       קצב הלב + נפח הפעימה

2.       לחץ הדם +החזר וורידי

3.       קצב הלב + מאמץ גופני

4.       נפח פעימה + רקע חולני

 

11. קולטני BARORECEPTORS ממוקמים באחד מאיזורים הבאים:

1.       קשת אאורטה

2.       מוח קטן

3.       כליות

4.       עורק הפמורלי

 

12. עורק הספק דם לחדר שמאלי של הלב  הוא:

1.       left descending artery

2.       left main artery

3.       circumflex artery

4.       left ascending artery

 

13. מהי הגדרה הנכונה ביותר של Stroke Volume:

1.       מהווה כמות הדם הנכנסת אל תוך הלב בדקה

2.       מהווה כמות הדם הנזרקת מהלב במשך דקה

3.       מהווה נפח הכולל של הלב אשר נמצא בתוך חדרי הלב

4.       מהווה נפח הדם אשר נזרק מהלב בכל פעימה

 

14. מהי הגדרה הנכונה ביותר של Ejection Fraction:

1.       מהווה נפח  הדם הוורידי המגיע אל הלב בפריפריה

2.       מהווה כמות הדם הנזרקת מהלב במשך דקה

3.       מהווה אחוז הדם הנזרקת מהלב בכל פעימה

4.       מהווה נפח הדם אשר נזרק מהלב בכל פעימה

 

15. דופן העבה  ביותר בלב היא:

1.       בעליה הימנית

2.       בחדר הימני

3.       בעליה השמאלית

4.       בחדר השמאלי

 

שאלות תרגול בנושא: מערכת נשימה והריאות

1. מדד TIDAL VOLUME באדם בריא מבוגר שווה ל:

1.       1-1.5 ליטר

2.       0.5-0.7 ליטר

3.       3-6 ליטר

4.       50 סמ''ק לשעה

 

2. מדד של  DEAD SPACE במערכת נשימה באדם בריא שווה:

1.       כ-150-100 סמ''ק

2.       כ-15-10 סמ''ק

3.       כ-1500-1000 סמ''ק

4.       לא ניתן למדידה באדם בריא

 

3. מה מבין הבאים נכון לגבי גירוי נשימתי באדם בריא:

1.       מופיע ב-CORTEX עקב מצב דחק

2.       מופיע ב-MEDULLA עקב עליה ב-CO2

3.       מופיע בגזע המוח עקב ירידה בחמצן

4.       מופיע בתוך הריאות עקב תנוע נשימתית

 

4. מהו מנגנון המספק תהליך שיחלוף גזים בין אלוואולות וקפילרות בריאות:

1.       מפל ריכוזי גזים בין אלוואולה לבין דם

2.       לחץ גבוה בקפילרות בהשוואה לנדיות

3.       לחץ נמוך בקפילרות בהשוואה לנדיות

4.       קצב נשימות מהיר בהשוואה לזרימת הדם

 

5. מה נכון לגבי לחץ בחלל פלאורלי:

1.       שלילי בשאיפה וחיובי בנשיפה

2.       חיובי בשאיפה ושלילי בנשיפה

3.       לא ניתן לצפייה מראש

4.       שלילי בכל עת הנשימה

 

6. שיחלוף גזים בריאות מתבצע ב:

1.       בטראכיה וברונכים קטנים

2.       בברונכים ובאלוואלות

3.       בברונכיולות ובאלוואלות

4.       באלוואלות בלבד

 

7. תפקידו העיקרי של סורפקטנט (SURFACTANT) בריאות הינו:

1.       מאפשר כניסת אוויר לנדיות

2.       מעלה הענות הריאה

3.       מאפשר זרימת הדם בריאות

4.       תמוכה בשחלוף גזים בריאות

 

8. מה מבין הבאים מתאר מושג HYPERCAPNIA:

1.       חוסר חמצן ברקמות הגוף

2.       עודף CO2 בדם

3.       הפרעה נשימתית עם ירידה בחמצון

4.       נטייה לחמצת נשימתית

 

9. מה מבין הבאים הינה הגדרה נכונה של המושג Anoxia:

1.       נשימה מהירה מדי

2.       חוסר חמצן ברקמות

3.       כניסת חומרים רעילים דם יחד עם חמצן בנשימה

4.       חוסר חמצן בדם

 

10. מבין הבאים מהו תפקידו של סיליה (Cilia) בדרכי נשימה:

1.       יצירת פרשה נוזלית המונעת יובש ברירית

2.       מניעת כניסת חיידקים לדרכי הנשימה

3.       פינוי הפרשה מדרכי הנשימה

4.       ייצור Surfactant בדרכי הנשימה

 

11. אחד התפקידים של גז CO2 תקינה בדם הנו:

1.       משפיעה על תפקוד הלבבי

2.       מעלה קצב חשיבה

3.       משפיעה על תנגודת כלי הדם

4.       משפיעה על טונוס סמפונות

 

12. באדם מבוגר בריא מדד RESIDUAL VOLUME שווה:

1.       100- 200 סמ''ק

2.       300-500 סמ''ק

3.       750-1300 סמ''ק

4.       3500-4500 סמ''ק

 

13. באדם בריא שיחלוף גזים במצב עמידה:

1.       יעלה

2.       ירד

3.       לא משתנה

4.       כל מקרה לגופו

 

14. שיחלוף גזים בריאות מתבצע בעזרת תהליך הבא::

1.       פרפוזיה

2.       אוסמוזה

3.       דפוזיה

4.       אינפוזיה

 

15. מהו מיקום המדוייק של מרכז נשימה:

1.       קורטקס

2.       אונה פרונטאלית

  HYPOTHALAMUS

MEDULLA OBLONGATA

שאלות תרגול בנושא: מערכת כליות השתן

1. מה מבין הבאים שייך לתוצאות תקינות של בדיקת שתן

1.       העדר סוכר , כדוריות לבנות , חלבון , כדוריות אדומות והמצאות נתרן , אשלגן וחומצה אורית

2.       העדר כדוריות אדומות , קראטנין , חלבון , סוכר והמצאות של נתרן ואשלגן 

3.       העדר חלבון , סוכר , כדוריות לבנות והמצאות קראטנין וכדוריות אדומות

4.       העדר בילירובין , סוכר , חלבון ודם והמצאות כדוריות לבנות , נתרן וקראטנין

 

2. מיקום האנטומי של כליה הנו:

1.       בתוך חלל הצפק (INTRAPERITONEAL )

2.       מאחרי חלל הצפק (RETROPERITONEAL )

3.       מסביב חלל הצפק (PARAPERITONEAL )

4.       מתחת לחלל הצפק (HYPOPERITONEAL )

 

3. מדד pH התקין של שתן הינו:

1.       בין 3-5

2.       בין 5-7

3.       בין 7-12

4.       בין 1-10

 

4. ריכוז הסופי של השתן מתבצע בקטע הבא של נפרון:

1.       צינורית פרוקסימליות (PROXIMAL TUBULI )

2.       צינורות דיסטליות (DISTAL TUBULI )

3.       גלומרולוס (GLOMERULUS )

4.       צינור המאסף (COLLECTOR )

 

5. כל הבאים שייכים לתפקידי מערכת שתן , מלבד:

1.       וויסות נוזלי הגוף ומלחים

2.       פינוי חומרי פסולת שונים

3.       יצור הורמונים וויטמינים

4.       וויסות רמות גלוקוז בגוף

 

6. מיקום המדויק של לולאת ע''ש הנלה (HENLE LOOP ) הינו:

1.       בשכבת ה-CORTEX של הכלייה

2.       בשכבת ה-MEDULLA של הכלייה

3.       בין CORTEX ל-MEDULLA

4.       באגן הכלייה

 

7. שתן של אדם בריא עשוי לכלול את כל הבאים, פרט ל

1.       גלילים

2.       חלבון 300 מ''ג/24 שעות

3.       אורובילינוגן

4.       לויקוציטים בודדים

 

8. כליה מפרישה את כל החומרים הרשומים מטה, מלבד

1.       ERYTHROPOETIN

2.       BICARBONATE

3.       וויטמין D

4.       וויטמין K

 

9. תפקידו העיקרי של גלומרולוס (GLOMERULUS) בתוך נפרון הכליה הינו:

1.       מאפשר ספיגה חוזרת של חומרים שונים אל תוך זרימת הדם

2.       מאפשר ייצור רנין (RENIN ) בכליה

3.       אינו מאפשר העברת תאי דם וחלבונים על תוך צינורות הכליה

4.       מאפשר פינוי גלוקוז מהגוף

 

10. חומר אשר כמעט עובר תהליך ספיגה חוזרת בכמות מזערית ומשמש כמדד האמין לתפקוד כלייתי הינו:

1.       אשלגן (POTASIUM)

2.       קראטינין (CREATININ)

3.       ביקרבונט (BICARBONAT)

4.       אוראה (UREA)

 

11. איזה מבין הבאים מגדיר נכון מצב של ANURIA:

1.       אי ספיקת כליות כרונית

2.       כמות שתן יותר מ-100 סמ''ק/יום

3.       הופעת חלבון בשתן יותר מ-300 מג'/יום

4.       כמות שתן פחות מ-0.1 סמ''ק/קג'/שעה

 

12. מהי רמת קריאטינין (CREATININE) צפויה בפלזמה באדם בריא:

1.       0.9-1.2

2.       0.5-1

3.       3-5

4.       10-15

 

13. איזה הורמון מבין הבאים אחראי באופן ישיר על מאזן נוזלים בגוף האדם:

1.       ACTH

2.       Vasopressin

3.       Oxytocin

4.       TSH

 

14. מהי כמות תקינה של שתן בילד בן 12:

1.       30 סמ''ק /ק''ג/יום

2.       1 סמ''ק/ק''ג/שעה

3.       1 סמ''ק/ק''ג/יום

4.       1500 סמ''ק /שעה

 

15. איזה מהחומרים המופרשים ע''י הכליה גורם לעליה בלחץ דם:

1.       PROSTAGLANDINE

2.       ALDOSTERON

3.       RENIN

4.       ERYTHROPOIETIN

 

שאלות תרגול בנושא: מערכת עצבים מרכזית והיקפית

1. איזו מעטפת המוח מבין הבאות היא הפנימית ביותר:

1.       Dura Mater

2.       Arachnoid Mater

3.       Pia Mater

4.       Cortex Mater

 

2. איזו עונה נמצאת בחלק הקדמי של המוח:

1.       Frontal

2.       Parietal

3.       Occipital

4.       Temporal

 

3. הורמונים אשר מופרשים מחלק הקדמי של יותרת המוח (היפופיזה) הינם כל הרשומים מטה, פרט ל:

1.       ACTH

2.       GH

3.       PROLACTIN

4.       ADH

 

4. מהו עצב אשר אחראי על עצבוב מוטורי של שרירי הפנים:

1.       FACIALIS

2.       TRIGEMINAL

3.       HYPOGLOSSAL

4.       VAGUS

 

5. באדם עם הפרעות בליעה צפויה פגיעה באיזה מהרפלקסים המפורטים מטה:

1.       PATELLAR

2.       GAG

3.       BABINSKY

4.       MORO

 

6. מה מבין הבאים שייך לתפקידים של ACETYLCHOLIN :

1.       הרחבת אישונים

2.       ירידה בתנגודת הסמפונות

3.       ירידה בדופק

4.       ירידה בפריסטלטיקה

 

7. לאדם עם הפרעת דיבור מוטורית על רקע CVA צפויה פגיעה באיזה אונה של המוח:

1.       פריאטלית ימנית

2.       פרונטלית שמאלית

3.       פרונטלית ימנית

4.       טמפורלית ימנית

 

8. כל הרשומים מטה הינם תפקידים של מערכת סימפטטית בגוף, מלבד:

1.       עליה בקצב הלב

2.       עליה בהפרשת ריר

3.       עליה בלחץ הדם

4.       ירידה בתאבון

 

9. בעת פגיעה במערכת אקסטראפירמידלית (EXTRAPIRAMIDAL) צפויה הפרעה באיזה מהבאים:

1.       ADRENALIN

2.       ACETYLCHOLIN

3.       SEROTONIN

4.       DOPAMIN

 

10. כל הבאים עלולים לעלות לחץ תוך גולגולתי (ICP), מלבד:

1.       ביצוע שאיבה מדרכי נשימה (SUCTION)

2.       התקף של שיעול

3.       ישיבה גבוהה

4.       חבלת ראש

 

11. פגיעה במוח הקטן (CEREBELLUM) מתבטאת בצורה של:

1.        AMNESIA

2.       APHASIA

3.       ATAXIA

4.       TINNITUS

 

12. מה מבין הבאים הנו נכון לגבי חישוב קצב זרימה מוחית:

1.       ICP=MAP x CVP

2.       CPP = MAP – ICP

3.       MAP = BP - CBF

4.       CVP = ICP + MAP

 

13. תהליכי שינה וערות נשלטים ע''י איזה מבין איזורי המוח:

1.       HYPOTHALAMUS

2.       HYPOPHYSIS

3.       RETICULAR SYSTEM

4.       LYMBIC SYSTEM

 

14. ייצור נוזל ספינלי (CSF) מתבצע באיזה מבין האיזורים הבאים:

1.       חדר הרביעי של המוח

2.       תעלה ספינלית

3.       CHOROID PLEXUS

4.       DIENCEPHALON

 

15. איזה מבין הכלי דם הבאים מספק דם לחלק הקדמי של המוח:

1.       EXTERNAL CAROTID ARTHERY

2.       BASILLAR ARTHERY

3.       MIDDLE MENINGEAL ARTHERY

4.       INTERNAL CAROTID ARTHERY

 

שאלות תרגול בנושא: ניהול כאב

1. מה נכון לגבי ביצוע אומדן כאב על פי נוהלי הסיעוד:

1.       האומדן יבוצע על ידי רופא בלבד

2.       האומדן יבוצע על ידי אחות מוסמכת עם הרשאה אישית בלבד

3.       האומדן יבוצע תוך 12 שעות מהגעתו של מטופל לאשפוז

4.       האומדן יבוצע רק במחלקה כירורגית

 

2. מה מבין המשטפים אינו מתייחס לכאב וניהולו:

1.       מדד של כאב מהווה אחד מסימנים חיוניים בחולה

2.       נוכחות של הכאב מקבעת ע''פ ערכי קצב הלב, ל''ד וקצב הנשימה

3.       הכאב החריף מהווה אחד ממנגנוני הגנה הטבעיים למניעת נזק גופני

4.       לעתים כאב כרוני עלול להופיע אף ללא סימני נזק הגופני

 

3. מה מבין הבאים הוא נכון בנוגע למושג "סבילות לתכשירי אנאלגניקה":

1.       צורך מתן מינון גבוה יותר להשגת ההשפעה הרצויה

2.       סבילות מעלה סיכוי להופעת תופות לוואי של הטיפול

3.       מהווה דחף לשימוש חוזר ומתמשך בתרופה

4.       סיכוי להרעלה בתרופה פוחת עם עליה בסבילות לתרופה

 

4. איזה תכשיר מבין הבאים אינו בעל השפעה אגוניסטית ישירה של אופיאטים:

1.       Fentanyl

2.       Narcan

3.       Oxycodon

4.       Meperidine

 

5. מה מבין הבאים הוא נכון בנוגע לאפקס פלצבו (Placebo effect) בטיפול בכאב:

1.       כ-20% מהחולים מדווחים על הקלת הכאב לאחר מתן פלצבו

2.       אינה צפויה שום השפעה על עוצמת הכאב אחר מתן פלצבו לחולה כואב

3.       חולים שמדווחים על הקלת כאב לאחר מתן פלצבו – אינם אמינים

4.       מתן פלצבו מהווה טיפול הראשוני בחולה המתלונן על כאב כרוני

 

6. איזה מבין המשפטים הבאים הוא נכון:

1.       כאב עובר למערכת העצבים המרכזית דרך סיבים העטופים במיאלין

2.       גירוי כואב עובר למערכת העצבים המרכזית מבקביל עם גירויים אחרים

3.       מערכת הסימפטטית מעלה תחושת כאב

4.       בעת העברת גירוי כואב למערכת העצבים המרכזית שאר הגירויים אינם נקלטים למוח

 

7. מה מבין הבאים הוא נכון בנוגע לנוסיצפטורים:

1.       מהוום קולטנים הנמצאים רק בעור

2.       מופעלים ע''י לחץ חזק

3.       מגיבים לגורם מזיק בכל עוצמה

4.       מפעילים שרשרת תגובות הסנסו-מוטוריות בגוף

 

8. מהו טיפול המומלץ בכאב בדרגה 4-5 ע''פ VAS:

1.       מתן מורפין או Fentanil

2.       מתן NSAID ו-Oxycodon

3.       מתן NSAID בלבד

4.       כאב בדרגה כה נמוכה אינו דורש טיפול תרופתי

 

9. איזה מבין הסימנים המפורטים מטה אינו אופייני בחולה הסובל מכאב:

1.       הזעה קרה

2.       סומק וכיווץ אשונים

3.       קצב הלב 130/דקה

4.       עצבנות והתפרצויות זעם

 

10. איזה מבין הסימנים הבאים אינו צפוי בחולה עם כאב חריף בעקבות חבלה:

1.       אי שקט וחוסר סבלנות

2.       חיוורון וצמרצורת

3.       ירידה במצב רוח וסימני דיכאון

4.       קוצר נשימה בולט

 

11. איזה מהמשפטים המתייחסים לטיפול בכאב הוא נכון:

1.       אין לטפל בכאב חלש כי הוא בד''כ עובר ללא טיפול

2.       בילדים טיפול בכאב הוא ממושך בהרבה בהשוואה למבוגר

3.       יש צורך במינון גבוה יותר שך התרופות אם התלחת הטיפול היתה מאוחרת

4.       טיפול בכל סוג של כאב מומלץ להתחיל בתרופות עם השפעה החזקה ביותר כדי למנוע סבל מיותר של החולה

 

12. כאב לאחר ניתוח  Mastectomy צפוי להיות חזק יותר המידה ו:

1.       הניתוח נעשה באישה צעירה יחסית

2.       הניתוח נעשה בשלב המוקדם של המחלה

3.       אם אישה קבלה כימותרפיה לפני הניתוח

4.       אם בניתוח נכרתו גם בלוטות לימפה אזוריות

 

13. לצורך הערכת כאב בילד בן 5 שנים יש לנקוט בצעדים הבאים:

1.       לבקש מילד לספר עד כמה כואב לו

2.       לבקש מאם הילד לתאר עוצמת הכאב

3.       לתת לילד לבחור מספר לפי VAS לתיאור הכאב

4.       להתייחס רק לסימנים האובייקטיביים המעידים על כאב בילד

 

14. מה מבין הבאים יעיד על כך שחולה סרטן מפתח סבילות לטיפול התרופתי:

1.       חולה נהיה ישנוני ומבולבל לאחר נטילת התרופה

2.       חולה ממשיך להתלונן על כאב למרות נטיפל את התרופה

3.       חולה צועק ומקלל אנשי צוות המטפלים בו

4.       חולה מתלונן על תחושת קור בגפיים למרות נטיפל את התרופה

 

15. מה סיבה להתחלת טיפול בכאב בשלב ההתחלתי:

1.       ניתן לתת מינונים נמוכים יותר של התרופות

2.       ניתן לתת טיפול יעיל יותר ללא תופעות לוואי קשות

3.       ניתן להשיג שיתוף פעולה טוב יותר מצדו של החולה

4.       אין יתרון משמעותי בהתחלת הטיפול בכאב בשלב ההתחלתי

 

שאלות תרגול בנושא: חוק ואתיקה בסיעוד, נוהלי סיעוד

1. האם הסכמה מדעת של החולה לקבלת טיפול פולשני כוללת בתוכה גם הסמכה לכאב הנגרם כתוצאה מהפעולה:

1.       כן, כיוון שלחולה ניתן הסבר מפורט על כל הסיכובים האפשריים של פעולה פולשנית, כולל כאב

2.       לא, כיוון שיש לתת תכשירי אנאלגטיקה לחולה כדי שהוא לא יסבול מכאבים בעקבות הפעולה

3.       כן, כי כאב הוא חלק הבלתי נפרד מכל פעולה פולשנית

4.       לא, כיוון שלא כל פעולה פולשנית גורמת לכאב

 

2. לפני ניתוח מטופל מעוניין לברר מהו שם של רופא המנתח מחשש שמדובר ברופא צעיר וחסר ניסיון. האם מטופל רשאי לדעת שמו של הרופא המנתח לאחר תחימתו על טופס הסכמה לניתוח :

1.       כן, כי זכותו של החולה לדעת שם של כל יש צוות המטפל

2.       לא, כי לאחר הסכמתו לניתוח רק מנהל רפואי יכול לקבוע איזה רופא ינתח את החולה

3.       כן, כי חולה רשאי לקבוע איזה רופא ינתח אותו

4.       לא, לחולה אין זכות לדעת פרטים אישיים של אנשי הצוות וזאת מטעמי הגנה על פרטיות עובדי הצוות

 

3. מהי מטרה העליונה של וועדת בדיקה:

1.       להגן על זכויות המטופל במהלך אשפוז במוסד הרפואי

2.       להגן על פרטיות של אנשי הצוות במוסד הרפואי

3.       הבהרת סיבות לטעויות מקצועות וקידום שרותי הבריאות במוסד הרפואי

4.       קביעת אונש לאיש הצוות אשר הורשע ברשלנות מקצועית במסגרת עבודתו

 

4. איזו פעולה מבין הבאיות דורשת הסכמתו של המטופל בכתב:

1.       דיאליזה פריטוניאלית

2.       מתן מנת דם במצב חירום

3.       הזרקת תרופה לצנרת וורידי מרכזי

4.       ביצוע בדיקת US תלת-מימדי

 

5. מתן היתר להכרה בפעולה טיפולית מסויימת כפעולה חריגה בסיעוד מתבצע ע''י:

1.       מנהל מוסד רפואי

2.       מנהל בריאות ארצי

3.       אחות רשאית ארצית

4.       וועדת אתיקה

 

6. מהי הגדרה הנכונה של פעולת סיעוד חריגה:

1.       מהווה פעולה אשר ניתנת לביצוע ע''י כל אחות במצבי חירום רפואיים

2.       מההווה פעולה רפואית, אשר הושרה לביצוע ע''י אחיות על סמך הכשרה מיוחדת והיתר אישי

3.       מהווה פעולה רפואית אשר כיום נכללת בהכשרה מקצועית של צוות סיעודי

4.       מהווה פעולה שניתנת לביצוע ע''י איש צוות סיעודי ה על סמך וותק וניסיון מקצועי

 

7. איזה מידע רופא חייב למסור למטופלו על מנת לקבל ממנו הסכמה מדעת לפעולה חודרנית:

1.       מספר פעולות מסוג זה שנעשו ע''י הרופא בעברו

2.       סיכויים לצורך בפעולה חוזרת מסוג זה בעתיד

3.       סיבוכים מידיים או עתידיים הצפוים כתוצאה מהטיפול

4.       עלות כספית המשערת של הפעולה

 

8. מה מבין הבאים שייך לפעולות החריגות בתחום הפסיכיאטריה:

1.       קשירת חולה סוער במחלקה

2.       מתן תרופות נוירולפטיות בהזקרה

3.       הפסקה בטיפול התרופתי

4.       בדיקת חולה לפני פעולת ECT

 

9. מהי הגדרה הנכונה של מצב חירום רפואי:

1.       סכנה מיידית לחייו של החולה או סכנה מיידית לנכות בלתי הפיכה

2.       כל מצב שבו חולה זקוק להחייאה

3.       כל מצב שבו חולה זקוק לניתוח דחוף

4.       סכנה מיידית להדרדרות במצבו של החולה עם סיכוי גבוה למוות

 

10. מהי משמעות של רישום איש סיעוד אל תוך פנקס עובדי סיעוד ארצי:

1.       מאשפר קבלת אזרחות ישראלית

2.       מאפשר לעסוק בסיעוד בארץ

3.       מאפשר ללמוד מקצוע סיעוד בארץ

4.       מאפשר לקבל תפקיד בחיר במערכת הבריאות

 

11. חולה בן 62 הסובל ממחלת IHD זקוק לביצוע פעולת PTCA. ברצונו של המטופל לא לדווח לאשתו על הפעולה. מה תהיה התנהגות המקצועית של אנשי צוות במקרה זה:

1.       יש לכבד את רצונו של החולה

2.       יש להפנותו לוועדת אתיקה לשם קבלת אישור

3.       יש לדווח לאשתי כיוון שזוהי קרובת משפחה מדרג הראשון

4.       יש להתייעץ עם עורך דין במקרה זה

 

12. לחדר מיון מגיע ילד עם סימני חבלות על פני גופו. עולה חשד כי מדובר בהתעללות (Child Abuse). מהי התנהגות המקובלת במקרה הנ''ל:

1.       יש לדבר בדחיפות עם הוריו של הילד

2.       יש לאשפז ילד ל-24 שעות גם אם אין התוויה רפואית לכך

3.       יש לדווח למשרד הבריאות על מקרה של התעללות בילדים

4.       יש לדווח למערכת משפטית על מקרה התעללות

 

13. במחלקתך מאושפז ילד בן 3 שנים אשר סובל מהתייבשות. התעורר צורך בהכנסת עירוי תוך וורידי לילד. איזה סוג הסכמה יש לקבל מאם של הילד לשם ביצוע פעולה זו:

1.       הסכמה התנהגותית

2.       הסכמה בעל פה

3.       הסכמה בכתב

4.       אין צורך לקבל הסכמה של אם כי זהו טיפול שנכלל להסכמה לאשפוז

 

14. מה מבין הבאים אינו מתייחס לזכותו של החולה לסרב טיפול:

1.       זכותו של החולה לסרב טיפול אם החלטה זו נובעת מטעמי דת

2.       זכותו של החולה לסרב טיפול גם אם הוא ניתן במסגרת צו אשפוז

3.       זכותו של החולה לסרב טיפול גם אם מדובר בטיפול דחוף

4.       זכותו של החולה לסרב טיפול רק אם הוא בהכרה צלולה

 

15. במידה והרופא נתן זריקה לחולה ללא הסכמתו, כיצד ניתן להגדיר את המעשה:

1.       רשלנות

2.       תקיפה

3.       הפרת אמון

4.       זלזול

כל הפתרונות למבחני אחיות!

לאוסף שאלות המלא - לחץ כאן

חומרי לימוד לסטודנטים בסיעודלחץ כאן

קורס הכנה למבחן ממיין על בסיסי

Home Page
Русский
מי אנחנו
שאלות ממבחנים ממשלתיים בסיעוד 
הכנה למבחנים ממשלתיים בסיעוד
מכללה וורטואלית
Video Courses
ספרי הכנה למבחני רישוי בסיעוד
חומרי לימוד לסטודנטים
קורס הכנה למבחן ממשלתי להסמכה בסיעוד
קורס הכנה למבחן ממיין על בסיסי בסיעוד
קורס הכנה למבחן מסו''ק  
בתי ספר לסיעוד
מקומות עבודה בסיעוד בארץ
מידע על עבודה בסיעוד בחו''ל
Forums
Privacy Policy

מכללת רוברס

Tags: לימודי סיעוד, לימודי אחיות, חומרי לימוד לאחיות, חומרי לימוד בסיעוד, ספרי לימוד בסיעוד, ספרי לימוד לאחיות, מבחני אחיות, הכנה למבחנים ממשלתיים לאחיות, הכנה למבחנים בסיעוד, הכנה למבחני רישוי בסיעוד, תוכניות לימוד בסיעוד, מקומות עבודה בסיעוד, מקצוע סיעוד, הכשרה על בסיסית בסיעוד, מבחני הכשרה על בסיסית לאחיות, קורס על בסיסי  בסיעוד, חומר לימוד להכשרה על בסיסית לאחיות, בתי ספר לסיעוד, ספרים בסיעוד, חומרי הכנה למבחנים בסיעוד ורפואה, שאלות ממבחנים בסיעוד, שאלות ממבחני אחיות, מבחנים בסיעוד, מבחני אחיות. מבחן מסו''ק, הכנה קורסים להכנה למבחן הסמכה, קורס הכנה למבחן מסו''ק, קורס הכנה ללימודי הכשרה על בסיסית, בחינוטת בסיעוד, שאלות בסיעוד, למבחן מסו''ק, שאלות ממבחן מסו''ק

Web Statistics